EMU-enquête 2023 periode: 2022 t/m 2024

Schematische kaart van Nederland op groen vlak

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2022 t/m 2024 kan hier worden gedownload. In het model is niet gewijzigd ten opzichte van het model 2022.