Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Veiligheid en recht

Datum Publicatie Reden
17-03-2023

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

Historie van totaal, eerste- en volgende asielverzoeken en nareizigers Naar nationaliteit
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2022

Actualisering
15-03-2023

Slachtofferschap online criminaliteit; regio

Oplichting, fraude, hacken, bedreiging, intimidatie, pesten, stalken Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021

Nieuw
15-03-2023

Slachtofferschap online criminaliteit; persoonskenmerken

Oplichting, fraude, hacken, bedreiging, intimidatie, pesten, stalken Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, inkomen
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021

Nieuw
13-03-2023

Faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - februari 2023

Actualisering
13-03-2023

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - februari 2023

Actualisering
13-03-2023

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - februari 2023

Actualisering
13-03-2023

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m februari 2023

Actualisering
13-03-2023

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - februari 2023

Actualisering
13-03-2023

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981- februari 2023

Actualisering
08-03-2023

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

Misdrijven Soort verdachte, migratieachtergrond, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2021

Actualisering
08-03-2023

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

Misdrijven Soort verdachte, type misdrijf, leeftijd, sociaal-economische categorie
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2021

Actualisering
02-03-2023

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, registraties verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Actualisering
02-03-2023

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Actualisering
02-03-2023

Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, woongemeente en stedelijkheid van de woonbuurt van de verdachte.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Actualisering
02-03-2023

Geregistreerde criminaliteit; tijdreeks vanaf 1948

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven en registraties van verdachten naar verslagjaar
Frequentie: per jaar, periode: 1948-2022

Actualisering
02-03-2023

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Registraties en aanhoudingen van verdachten, nationaliteit, wel/niet woonachtig in Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2022

Actualisering
02-03-2023

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2022

Actualisering
02-03-2023

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar migratieachtergrond, generatie, migratieachtergrond, leeftijd en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2022

Actualisering
02-03-2023

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

Geregistreerde en aangehouden verdachten van misdrijven, naar recidive, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2022

Actualisering
28-02-2023

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 - januari 2023

Actualisering