ICT-gebruik bij bedrijven; kerncijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; kerncijfers

Perioden Personeel dat werkt met een computer (% van werkzame personen) Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Telewerkers (% van werkzame personen) Telewerk komt voor (% van bedrijven) Internetverbinding (% van bedrijven) Internet, naar soort verbinding Totaal breedband (% van bedrijven) Internet, naar soort verbinding Vast breedband (% van bedrijven) Internet, naar soort verbinding Mobiel breedband (% van bedrijven)
2002 52 34 . 6 . 86 . . .
2003 55 35 . 7 24 93 62 62 .
2004 56 40 . 8 26 95 78 78 .
2005 59 41 . 9 36 97 84 84 .
2006 60 49 . 13 45 99 87 87 .
2007 63 53 . 16 49 99 85 85 .
2008 66 57 . 18 56 96 86 86 .
2009 66 61 . 19 56 98 91 90 28
2010 67 60 10 21 62 100 93 91 41
2012 66 60 18 22 59 100 97 96 55
2013 68 61 21 25 64 100 98 96 68
2014 70 65 24 27 69 100 100 99 66
2015 71 66 28 26 74 100 100 99 74
2016 72 68 30 27 73 100 100 97 72
2017 75 72 35 33 78 100 100 98 79
2018 76 73 34 34 79 100 100 99 .
2019 76 72 33 33 80 100 100 97 .
2020 78 75 36 38 77 100 100 95 .
2021 79 77 36 50 83 100 100 97 .
2022 . 81 44 64 84 100 100 97 .
2023* . 82 . 67 80 100 100 94 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot 2022.

Wijzigingen per 12 december 2023:
De cijfers over het jaar 2023 zijn toegevoegd.

Wijziging per april 2022:
Deze tabel wordt consistent gemaakt met de revisies uitgevoerd op de StatLine tabellen over ICT-gebruik bij bedrijven van 2019 t/m 2021.

Wijziging per oktober 2022:
Het percentage telewerkers in 2021 van deze tabel is gecorrigeerd van 49% naar 50%.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2024 komen in december 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personeel dat werkt met een computer
Werkzame personen die minstens eenmaal per week het eigen werk verrichten met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld (ten minste één keer per week) een computer met toegang tot het internet gebruiken.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers of smartphones, waarmee voor het eigen werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet.
Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Telewerkers
Werkzame personen die regelmatig, minstens een halve dag per week, buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Telewerk komt voor
Bedrijven met medewerkers die regelmatig, minstens een halve dag per week, buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerkers toegang hebben tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Internetverbinding
Internet, naar soort verbinding
Het soort verbinding dat bedrijven gebruiken. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast elkaar voorkomen.
Totaal breedband
Vast breedband
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of kabel en/of andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel en huurlijnen. (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Mobiel breedband
Bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone).