Banengroei naar bedrijfstak

In het eerste kwartaal van 2022 lieten de meeste bedrijfstakken een groei in het aantal banen zien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Het aantal banen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca nam toe met 167 duizend. Bij de uitzendbureaus kwamen er 92 duizend bij in het eerste kwartaal, een stijging van 14,2 procent. Een aantal andere bedrijfstakken die een aanzienlijke groei van banen lieten zien zijn de zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus (90 duizend), de zorg (62 duizend), cultuur, recreatie en overige diensten (44 duizend) en het onderwijs (42 duizend). Alleen in de bedrijfstakken landbouw en visserij en verhuur en handel van onroerend goed gaan er nog banen verloren.

Bij de uitzendbureaus kwamen er, na correctie voor seizoenspatronen, 42 duizend werknemersbanen bij in het eerste kwartaal, een stijging van maar liefst 5,6 procent. Door dit herstel is de uitzendbranche vrijwel weer terug op het niveau van voor corona.

Het aantal banen in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening (exclusief de uitzendbureaus) nam toe met 26 duizend. Andere stijgingen kwamen voor in de zorg (+16 duizend) en het onderwijs (+10 duizend). De landbouw, bosbouw en visserij was de enige bedrijfstak met een daling van het aantal banen (-3 duizend). In de financiële dienstverlening en verhuur en handel van onroerend goed bleef het aantal banen gelijk.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen