Banengroei naar bedrijfstak

De bedrijfstakken laten een gevarieerd beeld zien. Het aantal banen bij de uitzendbureaus steeg met 86 duizend fors in vergelijking met een jaar eerder. Dit komt overeen met een stijging van 13,2 procent. Een aantal andere bedrijfstakken die een aanzienlijke banengroei lieten zien zijn de handel, vervoer en horeca (40 duizend), de zorg (39 duizend) en het onderwijs (36 duizend).
In drie bedrijfstakken gingen er banen verloren. In de cultuur, recreatie en overige diensten verdwenen er 11 duizend banen, in de industrie 7 duizend en in de landbouw en visserij 4 duizend.

Na de dalingen in de afgelopen twee kwartalen nam het aantal banen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca weer met 56 duizend toe. Bij de uitzendbureaus kwamen er 33 duizend banen bij in het tweede kwartaal, een stijging van 4,7 procent. Dit is de grootste toename sinds het vierde kwartaal van 1995. Na het forse verlies in het tweede kwartaal van 2020 met 15,7 procent, nam het aantal uitzendbanen in de kwartalen daarna geleidelijk aan weer toe. Alleen in de bedrijfstak landbouw en visserij gingen er banen verloren (1 duizend).

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen