Banengroei naar bedrijfstak

In het vierde kwartaal van 2023 kwamen er in de meeste bedrijfstakken banen bij ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2022. Het aantal banen in de zorg nam toe met 36 duizend. Ook bij de overheid (26 duizend), de bouw (24 duizend) en het onderwijs (24 duizend) was er een aanzienlijke toename. Bij de uitzendbureaus (-54 duizend) en de informatie en communicatie (-8 duizend) gingen er banen verloren.

In de bedrijfstak handel, vervoer en horeca kwamen er 11 duizend banen bij in het vierde kwartaal, een stijging van 0,4 procent. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de bouw (10 duizend), de zorg (8 duizend) en het openbaar bestuur (7 duizend). Bij de uitzendbureaus (-4 duizend) en de informatie en communicatie (-3 duizend) daalde het aantal banen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen