Banengroei naar bedrijfstak

Bij de uitzendbureaus kwamen er 96 duizend werknemersbanen bij in het derde kwartaal, een stijging van 13,7 procent. De toename is iets groter dan die in het tweede kwartaal (13,2 procent). De uitzendbranche is zich nog steeds aan het herstellen van het forse verlies in het tweede kwartaal van 2020 met 21,3 procent. Een aantal andere bedrijfstakken die een aanzienlijke groei van werknemersbanen lieten zien zijn de handel, vervoer en horeca (47 duizend), de zorg (31 duizend) en het onderwijs (20 duizend).

Alleen in de landbouw en visserij gaan er nog werknemersbanen verloren (1 duizend).

Het aantal werknemersbanen in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca nam voor het tweede kwartaal op rij toe (83 duizend). Bij de uitzendbureaus kwamen er 22 duizend werknemersbanen bij in het derde kwartaal, een stijging van 3 procent. Dalingen waren er in de zorg (-3 duizend) en de landbouw en visserij (-2 duizend).

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen