Banengroei naar bedrijfstak

In het vierde kwartaal van 2022 groeiden de meeste bedrijfstakken ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. Het aantal banen in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening exclusief uitzendbureaus nam toe met 112 duizend. Het aantal banen groeide het hardst in de handel, vervoer en horeca (90 duizend), de zorg (37 duizend) en de informatie en communicatie (30 duizend). Alleen in de landbouw en visserij gingen er banen verloren.

In de zakelijke dienstverlening exclusief de uitzendbureaus kwamen er 21 duizend banen bij in het vierde kwartaal, een stijging van 1,2 procent. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren handel, vervoer en horeca (15 duizend), zorg (8 duizend) en informatie en communicatie (7 duizend). In geen enkele bedrijfstak daalde het aantal banen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen