Vacaturegraad naar bedrijfstak

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers, nam in het vierde kwartaal af van 46 naar 43. De bedrijfstak met de hoogste vacaturegraad blijft, net als in het derde kwartaal, de bouw (71). Al langere tijd is de vacaturegraad in het onderwijs het laagst. In het vierde kwartaal ging het om 21 vacatures per duizend banen.

De vacaturegraad is niet gecorrigeerd voor seizoenseffecten.

Cijfers op StatLine: Vacaturegraad.