Banengroei naar bedrijfstak

Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 121 duizend in vergelijking met een jaar eerder. Dit komt overeen met een daling van 14,7 procent. In de handel, vervoer en horeca gingen er 82 duizend banen verloren. In de zorg was er daarentegen sprake van banengroei, er kwamen daar 42 duizend banen bij. Een aantal andere bedrijfstakken met banengroei zijn informatie en communicatie (19 duizend), openbaar bestuur (14 duizend), onderwijs (11 duizend) en financiële dienstverlening (8 duizend).

In het vierde kwartaal steeg het aantal banen bij de uitzendbureaus met 13 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder, een stijging van 2 procent. Deze stijging is gelijk aan die in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal nam het aantal banen nog af met 15,8 procent. Het aantal banen in deze bedrijfstak is nu gelijk aan het niveau van het vierde kwartaal van 2015.

De grootste afname in het aantal banen was te zien in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (57 duizend) en de grootste toename was in de zorg (20 duizend).

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen