Banengroei naar bedrijfstak

De bedrijfstakken laten een gevarieerd beeld zien. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 117 duizend in vergelijking met een jaar eerder. Dit komt overeen met een daling van 14,1 procent. In de handel, vervoer en horeca gingen er 74 duizend banen verloren. In de zorg was er daarentegen sprake van banengroei. Daar kwamen er 46 duizend banen bij. Ook in de informatie en communicatie (20 duizend), openbaar bestuur (15 duizend), onderwijs (12 duizend) en financiële dienstverlening (8 duizend) kwamen er banen bij.

In het vierde kwartaal steeg het aantal banen bij de uitzendbureaus met 17 duizend, een stijging van 2,6 procent. In het derde kwartaal was de stijging 2,1 procent. In het tweede kwartaal nam het aantal banen nog af met 15,4 procent. Het aantal banen in deze bedrijfstak is nu gelijk aan het niveau van het eerste kwartaal van 2016.

De grootste afname in het aantal banen deed zich voor in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (50 duizend) en de grootste toename was in de zorg (22 duizend).
 

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen