Banen en werkloosheid

In het tweede en derde kwartaal van 2020 nam het aantal werklozen vergeleken met voorgaande kwartalen sterk toe met respectievelijk 72 duizend en 70 duizend. In het vierde kwartaal is het aantal werklozen met 35 duizend gedaald. In het vierde kwartaal van 2020 waren gemiddeld 384 duizend mensen werkloos. Het aantal banen van werknemers daalde met 5 duizend.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand en Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen