Banen en werkloosheid

Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2020 daalde het aantal werklozen in het eerste kwartaal van 2021 met 50 duizend. Dit is de grootste daling van kwartaal op kwartaal sinds de start van de meting in 2003. In 2020 nam het aantal werklozen nog sterk toe van 277 duizend in het eerste kwartaal naar 419 duizend in het derde kwartaal. Vervolgens is dit aantal gedaald naar 334 duizend in het eerste kwartaal van 2021. Het aantal banen van werknemers daalde met 16 duizend.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand en Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen