Zoekresultaten

107 resultaten voor vervolgopleiding
107 resultaten voor vervolgopleiding

Pagina 1 van 5

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Ho ingeschrevenen, onderwijssoort Geslacht, onderwijssoort, opleidingsfase

Cijfers

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, vooropleiding en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, vooropleiding

Cijfers

Ho; gediplomeerden, soort diploma, opleidingsvorm

Gediplomeerden in het hoger onderwijs (hbo en wo) Soort diploma, opleidingsvorm

Cijfers

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Internationale studenten naar geslacht, verblijfsjaar onderwijssoort, studierichting en opleidingsfase

Cijfers

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden Onderwijssoort vanaf 1900

Cijfers

Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de studiejaren 2013/’14 tot en met 2021/’22.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters, 2020-2022

In deze tabellenset wordt informatie over gediplomeerde en ongediplomeerde voortijdig schoolverlaters gepresenteerd. Het gaat daarbij onder meer om het oordeel over de gevolgde opleiding, wat men is...

Cijfers

In 2022 opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn

In 2022 kwamen 175 duizend nieuwe mensen werken in de sector zorg en welzijn, het hoogste aantal sinds eind 2010.

Artikelen

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs, arbeidskenmerken met en zonder diploma Studierichting, arbeidskenmerken op peilmoment

Cijfers

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met uitkering (met en zonder dilpoma) Studierichting, uitkering op peilmoment

Cijfers

Gediplomeerden; onderwijssoort, woonregio

Gediplomeerden, onderwijssoort, onderwijsniveau Geslacht, woonregio

Cijfers

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers hoger onderwijs (met en zonder diploma) Herkomst, arbeidsmarktpositie op peilmoment

Cijfers

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Arbeidsmarktpositie uitstromers hoger onderwijs (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, op peilmoment

Cijfers

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met uitkering (met en zonder diploma) Migratieachtergrond, studierichting, op peilmoment

Cijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod

Cijfers

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Uitstromers hoger onderwijs met en zonder diploma, migratieachtergrond Arbeidskenmerken, studierichting op peilmoment

Cijfers

Zorguitgaven: nationaal en internationaal vergeleken; financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders, financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgaanbieders en zorgfinanciering

Cijfers

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 1998-2022

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergrond, leeftijd, woonregio

Cijfers

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 1998-2022

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar zorgaanbieders en zorgfinanciering

Cijfers

Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsregelingen

Zorguitgaven; financiering van de zorg; herverdeling lasten Financieringsregelingen; Baten van financieringsregelingen

Cijfers

Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021

Deze tabellen geven de resultaten van de coronagerelateerde vragen uit het schoolverlatersonderzoek 2021, uitgesplitst naar personen die in het schooljaar 2019/’20 een vmbo, havo/vwo of mbo diploma...

Cijfers