Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Geslacht Perioden Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950 Vervolgopleiding/master Hbo-voltijd totaal vanaf 1995 (aantal) Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950 Vervolgopleiding/master Hbo-deeltijd totaal vanaf 1990 (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 2021/'22* 2.580 2.090
Mannen 2021/'22* 950 620
Vrouwen 2021/'22* 1.630 1.480
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden en afgestudeerden in het door de overheid bekostigde onderwijs naar onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 augustus 2023:
- De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd.
- Vanaf de definitieve cijfers van school-/studiejaar 2020/’21 worden de aantallen gediplomeerden in deze tabel afgerond op 10-tallen.
- Vanaf het studiejaar 2020/’21 worden de gediplomeerden in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar
beroepsonderwijs vanaf 1950.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2024 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950
Reeks vanaf 1950/'51.
Vóór 1950 zijn de gediplomeerden van dit niveau opgenomen in het nijverheidsonderwijs.

In 1993 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in werking getreden. Deze wet bracht het hoger beroepsonderwijs (hbo), het wetenschappelijk onderwijs (wo) en de Open Universiteit onder in één wet.

De term 'hoger beroepsonderwijs' is voor het eerst officieel gebruikt in 1968 (Mammoetwet). In dat jaar kregen alle instellingen voor hbo de status van hogeschool. Vóór 1968 bestond het hbo uit verschillende onderwijssoorten zoals de kweekschool, de hogere technische school en de hogere land- en tuinbouwschool.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990/'91 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Vervolgopleiding/master
Reeks vanaf 1990/'91.

Vervolgopleiding van het hoger beroepsonderwijs 'oude stijl' of een masteropleiding.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990/'91 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Hbo-voltijd totaal vanaf 1995
Reeks vanaf 1995/'96.

Voltijd (inclusief duaal onderwijs) vervolgopleiding van het hoger beroepsonderwijs 'oude stijl' of een masteropleiding.
Hbo-deeltijd totaal vanaf 1990
Reeks vanaf 1990/'91.

Deeltijd vervolgopleiding van het hoger beroepsonderwijs 'oude stijl' of een masteropleiding.