Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Geslacht Perioden Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950 Vervolgopleiding/master Hbo-voltijd totaal vanaf 1995 (aantal) Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950 Vervolgopleiding/master Hbo-deeltijd totaal vanaf 1990 (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 2020/'21* 2.428 2.147
Mannen 2020/'21* 893 588
Vrouwen 2020/'21* 1.535 1.559
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden en afgestudeerden in het door de overheid bekostigde onderwijs naar onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950
Reeks vanaf 1950/'51.
Vóór 1950 zijn de gediplomeerden van dit niveau opgenomen in het nijverheidsonderwijs.

In 1993 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) in werking getreden. Deze wet bracht het hoger beroepsonderwijs (hbo), het wetenschappelijk onderwijs (wo) en de Open Universiteit onder in één wet.

De term 'hoger beroepsonderwijs' is voor het eerst officieel gebruikt in 1968 (Mammoetwet). In dat jaar kregen alle instellingen voor hbo de status van hogeschool. Vóór 1968 bestond het hbo uit verschillende onderwijssoorten zoals de kweekschool, de hogere technische school en de hogere land- en tuinbouwschool.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990/'91 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Vervolgopleiding/master
Reeks vanaf 1990/'91.

Vervolgopleiding van het hoger beroepsonderwijs 'oude stijl' of een masteropleiding.

In deze historische reeks zijn de gegevens over het aantal gediplomeerden vanaf 1990/'91 gebaseerd op uitkomsten van het Project ééncijfer Hoger Onderwijs.
Hbo-voltijd totaal vanaf 1995
Reeks vanaf 1995/'96.

Voltijd (inclusief duaal onderwijs) vervolgopleiding van het hoger beroepsonderwijs 'oude stijl' of een masteropleiding.
Hbo-deeltijd totaal vanaf 1990
Reeks vanaf 1990/'91.

Deeltijd vervolgopleiding van het hoger beroepsonderwijs 'oude stijl' of een masteropleiding.