Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

Geslacht Onderwijssoort Opleidingsfase Opleidingsvorm Perioden Totaal ingeschrevenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 139.360
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 125.340
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 11.450
Totaal mannen en vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 2.570
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 14.750
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 4.490
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 8.250
Totaal mannen en vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 2.010
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 124.750
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 120.960
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 3.230
Totaal mannen en vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 560
Mannen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 63.340
Mannen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 58.440
Mannen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 4.330
Mannen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 560
Mannen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 5.450
Mannen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 2.210
Mannen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 2.830
Mannen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 420
Mannen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 57.930
Mannen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 56.270
Mannen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 1.510
Mannen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 140
Vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 76.000
Vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 66.870
Vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 7.120
Vrouwen Hoger onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 2.010
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 9.280
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 2.270
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 5.420
Vrouwen Hoger beroepsonderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 1.590
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Totaal opleidingsvorm 2022/'23* 66.810
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Voltijd 2022/'23* 64.680
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Deeltijd 2022/'23* 1.710
Vrouwen Wetenschappelijk onderwijs Master- en vervolgopleidingen Duaal 2022/'23* 420
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ingeschreven studenten aan de door de overheid bekostigde instellingen voor het hoger onderwijs naar onderwijssoort, opleidingsvorm, opleidingsfase en studiejaar. Deze tabel bevat vanaf studiejaar 2015/'16 ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek. Vanaf studiejaar 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: studiejaar 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en de cijfers over de studiejaren 2021/'22 en 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
De voorlopige cijfers over het studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het studiejaar 2021/'22 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal ingeschrevenen
Ingeschrevenen in het hoger onderwijs, bestaande uit hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) op 1 oktober.

Ingeschrevenen die in één opleidingsjaar zowel een hbo- als wo-studie volgen, worden bij beide vormen van hoger onderwijs meegeteld. Binnen het hoger onderwijs als geheel worden zij echter slechts één maal meegeteld. Het aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs is daardoor iets lager dan de som van het aantal ingeschrevenen in het hbo en wo afzonderlijk.