Zoekresultaten

216 resultaten voor veestapel
216 resultaten voor veestapel

Pagina 9 van 9

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Meer geiten, minder varkens en runderen

Het aantal geiten in Nederland is in 2019 opnieuw gestegen

Artikelen

Landbouwtelling: land- en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Aantallen bedrijven met verbrede landbouw, per bedrijfstype en per regio (landsdelen, provincies en groepen van landbouwgebieden)

Cijfers

Trends in Nederland 2019

Allerlei cijfers en weetjes over Nederland met kaarten, grafieken en infographics in de interactieve publicatie Trends in Nederland 2019.

Publicaties

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3-2021

Overig

Dierlijke mest; mest en mineralen per bedrijfstype, 1990-2013

Mineralenproductie ingedeeld in klassen en in relatie tot gebruiksnormen. Bedrijfstype en regio

Cijfers

Mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype, 1994-2009

Mineralenproductie ingedeeld in klassen en in relatie tot gebruiksnormen. Bedrijfstype en regio.

Cijfers

Recordaantal geiten in Nederland

Nederland telt dit jaar opnieuw een record aantal geiten

Artikelen

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties

Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023

De Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2023 beschrijft de brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’, de schokbestendigheid van de brede welvaart, de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’...

Overig

Factsheet Varkensstapel

Feiten over de varkenshouderij in Nederland. Met onder andere informatie over de schaalvergroting en specialisatie.

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2014

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2014 ten opzichte van 2013 met 6 miljoen kg gestegen tot 172 miljoen kg. Dit is nog net onder het voor Nederland vastgestelde fosfaatplafond van 173...

Publicaties

Minder geblaat, meer gemekker op boerderij

Nederland telt bijna 1 miljoen schapen en 328 duizend melkgeiten. Het aantal geiten neemt toe, het aantal schapen af.

Artikelen

Uitstoot ammoniak uit dierenstallen nog te hoog

In 2008 werd twee derde van de legkippen in zogeheten emissiearme stallen gehouden. De meeste vleeskuikens, vleesvarkens en zeugen zaten in 2008 nog in stallen die te veel ammoniak uitstoten.

Artikelen

Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, nationaal; 2011-2017

Oppervlakte van gewassen, aantal dieren Gewassen en dieren

Cijfers