Zoekresultaten

1329 resultaten voor rode lijst
1329 resultaten voor rode lijst

Pagina 52 van 54

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2003

Gem. inkomen van part.huish.naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Part. huish. (52 wk. ink.) als basis voor huish. met laag inkomen, 2002

Part. huishoudens als basis voor huish. met laag inkomen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

DigiD-bezit; regio; 2008-2009

DigiD-bezit Regio

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar soc. econ. categorie, 2004

Gem. inkomen personen (52 wk.ink.)naar soc. econ. categorie per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Regionale prognose kerncijfers; 2009-2040

Totale bevolking, sterfte, geboorte en migratie Regio's en perioden

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2003

Gem. inkomen van personen(52 wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2002

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2002

Gem. inkomen van part.huish.naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019, tweede kwartaal

Handelspatronen kenmerken handelaren. Ze verschillen in de ontwikkeling van hun handelsportefeuille, het aantal klantrelaties en hun overlevingskansen.

Publicaties

Vestigingen; bedrijfstak hoofdbedrijf (SBI 2008), gemeenten, 2006-2010

Vestigingen Bedrijfstakken, regio's en perioden

Cijfers

Gem. ink. part. huish. naar samenstelling huishouden (definitie 2000),2002

Gem. inkomen van part. huish.naar type huis.(definitie 2000)per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2002

Gem. inkomen van personen(52 wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Regionale prognose huishoudens; 2006-2025

Aantallen huishoudens naar type en herkomstgroep per gemeente, stand 1 januari, jaarlijks

Cijfers

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2002

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken ink. per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen,2002

Inkomensverdeling personen (52 wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2003

Inkomensverdeling van part.huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2002

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2003

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2004

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2005), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2002

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken ink. per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, na revisie, 2002

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen,2003

Inkomensverdeling personen (52 wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen,na revisie,2002

Gem. inkomen van part.huish.naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. personen (52 wk. ink.)naar soc. econ. categorie, na revisie,2002

Gem. inkomen personen (52 wk.ink.)naar soc. econ. categorie per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverd. personen (52 wk. ink.)naar inkomensgroepen, na revisie, 2002

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensklassen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP-gebied, provincie, landsdeel, stads-

Cijfers