Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2002

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2002

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut) (x 1 000)
Berkel en Rodenrijs Totaal huishouden 6,7
Berkel en Rodenrijs 1e 10%-groep; minder dan 11 400 euro 0,4
Berkel en Rodenrijs 2e 10%-groep; 11 400 tot 14 700 euro 0,5
Berkel en Rodenrijs 3e 10%-groep; 14 700 tot 17 900 euro 0,5
Berkel en Rodenrijs 4e 10%-groep; 17 900 tot 21 300 euro 0,6
Berkel en Rodenrijs 5e 10%-groep; 21 300 tot 25 300 euro 0,6
Berkel en Rodenrijs 6e 10%-groep; 25 300 tot 29 800 euro 0,5
Berkel en Rodenrijs 7e 10%-groep; 29 800 tot 34 700 euro 0,7
Berkel en Rodenrijs 8e 10%-groep; 34 700 tot 40 700 euro 0,8
Berkel en Rodenrijs 9e 10%-groep; 40 700 tot 50 300 euro 0,9
Berkel en Rodenrijs 10e 10%-groep; meer dan 50 300 euro 1,2
Berkel en Rodenrijs 1e 10%-groep; minder dan 11 400 euro 0,4
Berkel en Rodenrijs 2e-4e 10%-groep; 11 400 tot 21 300 euro 1,5
Berkel en Rodenrijs 5e-8e 10%-groep; 21 300 tot 40 700 euro 2,7
Berkel en Rodenrijs 9e-10e 10%-groep; meer dan 40 700 euro 2,1
Sint-Oedenrode Totaal huishouden 6,6
Sint-Oedenrode 1e 10%-groep; minder dan 11 400 euro 0,4
Sint-Oedenrode 2e 10%-groep; 11 400 tot 14 700 euro 0,5
Sint-Oedenrode 3e 10%-groep; 14 700 tot 17 900 euro 0,5
Sint-Oedenrode 4e 10%-groep; 17 900 tot 21 300 euro 0,6
Sint-Oedenrode 5e 10%-groep; 21 300 tot 25 300 euro 0,5
Sint-Oedenrode 6e 10%-groep; 25 300 tot 29 800 euro 0,6
Sint-Oedenrode 7e 10%-groep; 29 800 tot 34 700 euro 0,8
Sint-Oedenrode 8e 10%-groep; 34 700 tot 40 700 euro 0,8
Sint-Oedenrode 9e 10%-groep; 40 700 tot 50 300 euro 0,9
Sint-Oedenrode 10e 10%-groep; meer dan 50 300 euro 0,8
Sint-Oedenrode 1e 10%-groep; minder dan 11 400 euro 0,4
Sint-Oedenrode 2e-4e 10%-groep; 11 400 tot 21 300 euro 1,7
Sint-Oedenrode 5e-8e 10%-groep; 21 300 tot 40 700 euro 2,8
Sint-Oedenrode 9e-10e 10%-groep; meer dan 40 700 euro 1,7
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut)
De hier opgenomen populatie betreft alle huishoudens met inkomen.