Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Productgroepen Perioden Verkoopwaarde (mln euro)
20.51.14.10 [m] Houten lijsten voor.. 2007 totaal 11
26.11.12.11 Vuurgepolijst glas ..., in.. 2007 totaal
26.11.12.12 [mln m2] Vuurgepolijst.. 2007 totaal x
26.11.12.13 Vuurgepolijst glas ..., in.. 2007 totaal
26.11.12.14 [m2] Vuurgepolijst glas,.. 2007 totaal -
26.11.12.15 Vuurgepolijst glas ..., in.. 2007 totaal
26.11.12.17 [mln m2] Vuurgepolijst.. 2007 totaal x
26.11.12.30 [mln m2] Vuurgepolijst.. 2007 totaal x
26.11.12.50 Ander vuurgepolijst glas.. 2007 totaal
26.11.12.70 Vuurgepolijst, geslepen of.. 2007 totaal
26.81 Schuur-, slijp- en polijstmiddelen 2007 totaal 19
28.51.22.90.10 Het slijpen, polijsten.. 2007 totaal
28.51.22.90.11 Het slijpen, polijsten.. 2007 totaal x
28.51.22.90.16 Het slijpen, polijsten.. 2007 totaal 33
28.73.15.10 Elektroden.. 2007 totaal x
28.73.15.70 Elektroden, draad en.. 2007 totaal x
28.75.24.00 Beeldjes, lijsten,.. 2007 totaal x
31.62.15.50 [kg] Koolstofelektroden,.. 2007 totaal x
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat verkoopgegevens van de industriële productie,
uitgesplitst naar productgroepen op basis van de PRODCOM-typering
("PRODuction COMmunautaire", een lijst van href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/6051A1A6-3E9C-4655-8402-16151059E322"
>industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).
Met ingang van 2009 is de indeling van de PRODCOM aangepast. Het CBS is
daarom per statistiekjaar 2008 naar de nieuwe indeling overgestapt. Op de
website van Eurostat zijn diverse schakeltabellen href=http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_R
EL
> beschikbaar.

De productiegegevens zijn uitgedrukt in waardebedragen en op onderdelen is
de afzet ook in hoeveelheden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: STOPGEZET

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijziging per 18 juni 2010:
Door nagekomen informatie van berichtgevers zijn enkele uitkomsten over de
periode 2006-2007 in geringe mate bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers meer, de tabel is stopgezet per 1 juli 2009.
Cijfers op basis van de nieuwe ProdCom-codelijst 2008 zijn te vinden in de
StatLinepublicatie href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80111ned&D1=a&
D2=40,71,224,249,304,337,421-423,465,1092,1138,1282,1294,1430,1496,1746,204
1,2375,2396&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2"
>Verkopen; industriële producten".

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Verkoopwaarde industriële producten van industriële bedrijven met 20 of
meer werknemers.
De verkoopwaarde in een bepaalde periode (kwartaal, jaar) is de waarde van
producten vermeld op de (eind)facturen. De verkoopwaarde is exclusief BTW
en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen,
BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met
kortingen en bonussen. Ook is zij niet verhoogd met exportrestituties,
exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen en bedragen voor
vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht.
De waarde wordt weergegeven in euros van het betreffende jaar; er vindt
dus geen correctie plaats voor inflatie.
De gegevens worden verkregen door enquêtering bij industriële bedrijven
met 20 of meer werknemers en worden verzameld ingevolge de Verordening
(EEG) Nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991. De landelijke
statistische bureaus zijn verplicht om aan EUROSTAT (het Bureau voor de
Statistiek van de Europese Gemeenschappen) gegevens te verstrekken over
zowel de verkopen van zelfvervaardigde producten als over de door de
industrie geleverde diensten. De verordening gebiedt het gebruik van een
EU-productindeling, de PRODCOM.