Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2002

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2002

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut) (x 1 000)
Berkel en Rodenrijs Totaal particulier huishouden 6,5
Berkel en Rodenrijs 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 0,4
Berkel en Rodenrijs 2e 10%-groep; 12 700 tot 15 900 euro 0,5
Berkel en Rodenrijs 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 200 euro 0,5
Berkel en Rodenrijs 4e 10%-groep; 19 200 tot 22 600 euro 0,6
Berkel en Rodenrijs 5e 10%-groep; 22 600 tot 26 500 euro 0,5
Berkel en Rodenrijs 6e 10%-groep; 26 500 tot 30 900 euro 0,5
Berkel en Rodenrijs 7e 10%-groep; 30 900 tot 35 600 euro 0,7
Berkel en Rodenrijs 8e 10%-groep; 35 600 tot 41 500 euro 0,8
Berkel en Rodenrijs 9e 10%-groep; 41 500 tot 51 100 euro 0,8
Berkel en Rodenrijs 10e 10%-groep; meer dan 51 100 euro 1,2
Berkel en Rodenrijs 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 0,4
Berkel en Rodenrijs 2e-4e 10%-groep; 12 700 tot 22 600 euro 1,5
Berkel en Rodenrijs 5e-8e 10%-groep; 22 600 tot 41 500 euro 2,6
Berkel en Rodenrijs 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 500 euro 2,0
Sint-Oedenrode Totaal particulier huishouden 6,4
Sint-Oedenrode 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 0,5
Sint-Oedenrode 2e 10%-groep; 12 700 tot 15 900 euro 0,5
Sint-Oedenrode 3e 10%-groep; 15 900 tot 19 200 euro 0,5
Sint-Oedenrode 4e 10%-groep; 19 200 tot 22 600 euro 0,6
Sint-Oedenrode 5e 10%-groep; 22 600 tot 26 500 euro 0,5
Sint-Oedenrode 6e 10%-groep; 26 500 tot 30 900 euro 0,6
Sint-Oedenrode 7e 10%-groep; 30 900 tot 35 600 euro 0,7
Sint-Oedenrode 8e 10%-groep; 35 600 tot 41 500 euro 0,8
Sint-Oedenrode 9e 10%-groep; 41 500 tot 51 100 euro 0,8
Sint-Oedenrode 10e 10%-groep; meer dan 51 100 euro 0,8
Sint-Oedenrode 1e 10%-groep; minder dan 12 700 euro 0,5
Sint-Oedenrode 2e-4e 10%-groep; 12 700 tot 22 600 euro 1,6
Sint-Oedenrode 5e-8e 10%-groep; 22 600 tot 41 500 euro 2,7
Sint-Oedenrode 9e-10e 10%-groep; meer dan 41 500 euro 1,6
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
zijn gebaseerd op een steekproef van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
De peildatum is 1 januari 2003; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2002.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut)
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.