Motorvoertuigen; totaal per periode en naar technische kenmerken, 2000-2012

Motorvoertuigen; totaal per periode en naar technische kenmerken, 2000-2012

Leeftijd voertuig Perioden Totale voertuigpark Totaal aantal voertuigen Totale voertuigpark Totaal aantal personenauto's (aantal) Totale voertuigpark Bedrijfsvoertuigen Totaal alle bedrijfsvoertuigtypen (aantal) Totale voertuigpark Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Totale voertuigpark Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Totale voertuigpark Totaal aantal motorfietsen (aantal)
Leeftijd totaal 1-1-2000 7.640.776 6.343.164 883.627 883.627 - 413.985
Jonger dan 1 jaar 1-1-2000 734.075 600.451 116.707 116.707 - 16.917
1 en 2 jaar 1-1-2000 1.214.055 978.456 207.506 207.506 - 28.093
3 en 4 jaar 1-1-2000 1.019.026 847.473 140.426 140.426 - 31.127
5 en 6 jaar 1-1-2000 895.937 756.486 100.190 100.190 - 39.261
7 en 8 jaar 1-1-2000 1.030.848 873.574 114.867 114.867 - 42.407
9 tot 12 jaar 1-1-2000 1.256.572 1.113.785 92.903 92.903 - 49.884
12 tot 15 jaar 1-1-2000 915.804 785.691 64.548 64.548 - 65.565
15 tot 20 jaar 1-1-2000 306.313 214.016 24.474 24.474 - 67.823
20 tot 25 jaar 1-1-2000 103.638 52.114 11.526 11.526 - 39.998
25 jaar en ouder 1-1-2000 164.508 121.118 10.480 10.480 - 32.910
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de omvang van het motorvoertuigenpark (personenauto's, bedrijfsvoertuigen en motorfietsen) uitgesplitst naar kenmerken van het voertuig (w.o. leeftijdsklasse, brandstofsoort, model en gewicht)en van de eigenaar (leeftijd en provincie).
De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW (tot 1996 Rijksdienst voor het Wegverkeer).
Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juli 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 1 mei 2012:
De gegevens van 1 januari 2012 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 april 2012:
In deze tabel zijn voor 2010 en 2011 de volgende cijfers gecorrigeerd:
Leeftijd eigenaar: in het bronbestand hebben 3 voertuigeigenaren een leeftijd beneden de 18 jaar, deze zijn thans in ingedeeld bij de categorie 18 en 19 jarigen (zowel bij personenauto’s als bij motorfietsen).
Aantal cilinders bij motorfietsen: voertuigen met een onwaarschijnlijk aantal cilinders zijn in de categorie overige/onbekend geplaatst.
Leeftijd eigenaar van motorfietsen: tot en met vorige versie was er een categorie "Leeftijd overig/onbekend". Gebleken is dat het hier uitsluitend gaat om motorfietsen op naam van rechtspersonen; de naam van de desbetreffende categorie is daarom aangepast naar "Op naam rechtspersoon".

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Motorvoertuigen; type, leeftijdsklasse, 1 januari". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totale voertuigpark
Totaal aantal voertuigen
Dit onderdeel omvat de categorieën personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, autobussen, aanhangwagens en opleggers) en motorfietsen.
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal aantal personenauto's
Personenauto's:
motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers (exclusief de bestuurder).
Bedrijfsvoertuigen
Dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsvoertuigen
(bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, autobussen,
aanhangwagens en opleggers).
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn
voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën
opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal alle bedrijfsvoertuigtypen
Dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, autobussen) en vanaf 2004 de categorie aanhangwagens en opleggers.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen:
dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsvoertuigen (alle voertuigtypen) met uitzondering van aanhangwagens en opleggers.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen: dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsvoertuigen (alle voertuigtypen) met uitzondering van aanhangwagens en opleggers.
Aanhangwagens en opleggers
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Totaal aantal motorfietsen
Motorrijwielen, scooters, motorcarriers en invalidenwagens met een motorrijwielkentekenbewijs.