ICT, Kennis en Economie 2018

ICT, kennis en economie 2018 schetst een breed beeld van de Nederlandse kenniseconomie. Naast diverse cijfers over ICT in Nederland komen ook internationale vergelijkingen uitgebreid aan bod.
In de publicatiereeks ‘ICT, kennis en economie’ presenteert het CBS een overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. Leidraad daarbij vormen de recentste cijfers over hoe bedrijven en particulieren ICT en internet gebruiken. Cijfers worden veelvuldig in internationaal perspectief geplaatst, om Nederland met andere landen te vergelijkingen.