Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen,2003

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen,2003

Regio's Inkomensverdeling Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.) (x 1 000)
Berkel en Rodenrijs Totaal personen met 52 weken inkomen 11,5
Berkel en Rodenrijs 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 1,2
Berkel en Rodenrijs 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 1,0
Berkel en Rodenrijs 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 0,9
Berkel en Rodenrijs 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 1,1
Berkel en Rodenrijs 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 900 euro 1,1
Berkel en Rodenrijs 6e 10%-groep; 15 900 tot 18 100 euro 1,0
Berkel en Rodenrijs 7e 10%-groep; 18 100 tot 20 800 euro 0,9
Berkel en Rodenrijs 8e 10%-groep; 20 800 tot 24 200 euro 1,2
Berkel en Rodenrijs 9e 10%-groep; 24 200 tot 30 100 euro 1,3
Berkel en Rodenrijs 10e 10%-groep; meer dan 30 100 euro 1,8
Berkel en Rodenrijs 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 1,2
Berkel en Rodenrijs 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 3,1
Berkel en Rodenrijs 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 200 euro 4,2
Berkel en Rodenrijs 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 200 euro 3,0
Sint-Oedenrode Totaal personen met 52 weken inkomen 11,4
Sint-Oedenrode 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 1,5
Sint-Oedenrode 2e 10%-groep; 6 700 tot 9 100 euro 1,1
Sint-Oedenrode 3e 10%-groep; 9 100 tot 11 600 euro 1,0
Sint-Oedenrode 4e 10%-groep; 11 600 tot 13 800 euro 1,0
Sint-Oedenrode 5e 10%-groep; 13 800 tot 15 900 euro 1,1
Sint-Oedenrode 6e 10%-groep; 15 900 tot 18 100 euro 1,0
Sint-Oedenrode 7e 10%-groep; 18 100 tot 20 800 euro 1,1
Sint-Oedenrode 8e 10%-groep; 20 800 tot 24 200 euro 1,1
Sint-Oedenrode 9e 10%-groep; 24 200 tot 30 100 euro 1,2
Sint-Oedenrode 10e 10%-groep; meer dan 30 100 euro 1,3
Sint-Oedenrode 1e 10%-groep; minder dan 6 700 euro 1,5
Sint-Oedenrode 2e-4e 10%-groep; 6 700 tot 13 800 euro 3,1
Sint-Oedenrode 5e-8e 10%-groep; 13 800 tot 24 200 euro 4,3
Sint-Oedenrode 9e-10e 10%-groep; meer dan 24 200 euro 2,5
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.)
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.