Zoekresultaten

1328 resultaten voor rode lijst
1328 resultaten voor rode lijst

Pagina 4 van 54

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Cijfers

73 inwoners verdronken in 2022

In 2022 zijn 73 inwoners verdronken in open water, of in en om het huis. Dat waren er 7 minder dan een jaar eerder. Verdrinkingen komen naar verhouding het meest voor onder zestigers.

Artikelen

1971

Om het belang van de volkstelling onder de aandacht te brengen startte het bureau een communicatieoffensief.

Dashboards

Uitgaven gezondheidszorg verdragslanden 2021

Deze maatwerktabellen beschrijven de uitgaven in 2021 aan gezondheidszorg per hoofd van de bevolking van verdragslanden (woonlandfactor).

Cijfers

Bijna 8 op de 10 mensen deden online aankopen in 2023

In de eerste helft van 2023 zei 78 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder iets online gekocht te hebben. Dat is meer dan een jaar eerder, en vergelijkbaar met 2021. De verkoop van digitale...

Artikelen

Milieu en grondstoffen

Brede welvaart ‘elders’: Milieu en grondstoffen gaat over de invloed van de Nederlandse invoer van hulpbronnen en de milieu-impact in met name de armste landen (Least Developing Countries of LDC’s),...

Dashboards

Vervolging en berechting misdrijven; persoonskenmerken

Ingeschreven strafzaken, beslissingen OM, afdoeningen rechter, sancties. Leeftijd, geslacht, opleiding, huishoudensinkomen, herkomstkenmerken

Cijfers

Jeugdhulp 2023

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2023.

Publicaties

Hogere importwaarde accu’s door duurdere grondstoffen

De importwaarde van accu’s was in het eerste half jaar van 2023 2,9 miljard euro, in dezelfde periode in 2019 was dit nog 0,8 miljard euro. De grootste leverancier van accu’s aan Nederland is China,...

Artikelen

Volkstelling 2021 brengt onze bevolking nauwkeurig in kaart

Eens in de tien jaar klinkt binnen het CBS het bericht dat na een langdurige gezamenlijke inspanning de meest recente Volkstelling gereed is.

Artikelen

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Trendbeoordelingen Nederlandse broedvogels trendklasse vanaf 1990 en de laatste 12 jaar

Cijfers

Gezondheid

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Gezondheid

Dashboards

Materiële welvaart

Wat is brede welvaart ‘hier en nu’? Materiële welvaart

Dashboards

Personenauto's actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve Personenauto's naar brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur Bouwjaar voertuig, regio's

Cijfers

Nog steeds meer veranderingen in werk zelfstandigen dan voor corona

Hoewel zelfstandig ondernemers zonder personeel in 2023 veel minder te maken hadden met veranderingen in hun manier van werken dan in coronajaar 2021, ervaren zij nog steeds meer veranderingen dan...

Artikelen

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod

Cijfers

CBS zet vervolgstappen op het gebied van diversiteit en inclusie

Het personeel bij het CBS is erg divers qua samenstelling.

Artikelen

SDG 9.3 Kennis en innovatie

Sustainable Development Goal (SDG) 9.3 gaat over investeringen in kennis door bedrijven en overheden, over technologische ontwikkeling, en over toegang tot ICT en Internet. Kennis is enorm belangrijk...

Dashboards

Vermogen van huishoudens opnieuw gestegen

Begin 2022 bedroeg het doorsnee vermogen van huishoudens 135,1 duizend euro, bijna 47 duizend euro meer dan een jaar eerder. De toename komt vooral doordat woningen in waarde zijn gestegen.

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2023

ICT-veiligheid, E-commerce, Clouddiensten, Artificial Intelligence, Toegang en Gebruik Internet, Facturen en Bedrijfsgrootte

Cijfers

Akkerbouwgewassen; productie, regio

oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie

Cijfers

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

oogstcijfers biologische gewassen, productie biologisch vlees en zuivel biologische gewassen, - vleesproductie, - zuivelproducten, - mosselen

Cijfers

Areaal akkerbouw met 3 procent gegroeid

Het akkerbouwareaal is in 2023 met 14,4 duizend hectare toegenomen tot 549 duizend hectare. Het areaal tarwe nam het sterkst toe, maar ook zaaiuien en peulvruchten werden meer geteeld dan in 2022....

Artikelen

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

ICT-veiligheid, E-commerce, Clouddiensten, Artificial Intelligence, Toegang en Gebruik Internet, Facturen, Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte

Cijfers

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

mutaties voorlopige- en definitieve oogstraming akkerbouw verschil voorlopige- en definitieve oogstraming

Cijfers