Zoekresultaten

6842 resultaten voor regionale data centra
6842 resultaten voor regionale data centra

Pagina 2 van 274

Regionale economische groei, vierde kwartaal 2022

In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers tot en met het vierde kwartaal van 2022 voor de COROP-plusgebieden en de provincies.

Cijfers

Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022

Regionaal-Economische kengetallen mkb

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per waterkwaliteitsbeheerder.

Cijfers

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal, 1992-2018

bestrijdingsmiddelen toepassingssectoren, soort overheidsinstelling

Cijfers

Detectie zonnepanelen regionaal

Vervolgonderzoek detectie zonnepanelen door het CBS en het Kadaster.

Cijfers

Biomassa regionaal, 2019

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019

Cijfers

Gebrek aan vervoersmogelijkheden voor 1 op de 12 Fryske huishoudens

In Fryslân had 8,4 procent van de huishoudens een hoge of zeer hoge kans op vervoersarmoede in 2020. De afstand tot de supermarkt en de nabijheid van familie spelen hierbij een belangrijke rol.

Artikelen

De regionale economie 2021

Overzicht van de regionale ontwikkelingen en het economisch herstel na de coronacrisis aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven en arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruikgemaakt...

Publicaties

Impact van scheepvaart op onderwaterleven onderzocht met AIS-data

Negentig procent van de wereldhandel wordt per schip vervoerd.

Artikelen

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s demografie, mobiliteit, arbeid, landbouw en vastgoed 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020-2021

De waarde en volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van de regio’s Noordoost Friesland en Noordwest Friesland, verslagjaren 2020-2021.

Cijfers

Biomassa regionaal, 2019-2020

Bruto eindverbruik van biomassa naar RES-regio, 2019-2020

Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart 2022

In de regionale Monitor Brede Welvaart wordt de brede welvaart van gemeentes, provincies en COROP-gebieden in kaart gebracht. Aan de hand van 42 indicatoren geeft de monitor een breed en divers beeld...

Dashboards

Regionale Monitor Brede Welvaart Zuid- en Oost-Drenthe

Indicatoren regionale brede welvaart voor Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.

Cijfers

Regionale economische groei, derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 groeide de economie in alle regio’s behalve in Zeeuws-Vlaanderen. In deze tabel staan de regionale economische groeicijfers per kwartaal.

Cijfers

Bruto regionaal product Groningen - Assen 2018-2021

Het bruto regionaal product voor de regio Groningen-Assen en de onderliggende gemeenten in de periode 2018 – 2021.

Cijfers

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's

Cijfers

Highlights CBS Urban Data Center/Den Haag

Factsheet met enkele onderzoeken uit de afgelopen jaren voor gemeente Den Haag.

Cijfers

Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2020-2021

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2020-2021.

Cijfers

Vervoersarmoede Fryslân, 2020

Deze tabel bevat gegevens over vervoersarmoede in Fryslân op gemeenteniveau.

Cijfers

Regionale economische groei 1995-2019

Dit artikel in de reeks De regionale economie beschrijft de economische ontwikkeling van regio’s in de jaren 1995 tot en met 2019.

Publicaties

Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020

Levering van elektriciteit via het openbaar net aan datacenters, 2017-2020

Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Cijfers