Zoekresultaten

309 resultaten voor oogst
309 resultaten voor oogst

Pagina 1 van 13

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

Geoogste hoeveelheden groenten met bijbehorende teeltoppervlakten. Per groentesoort.

Cijfers

Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren

Oogst en teeltoppervlakte Appelrassen en peerrassen

Cijfers

Fors lagere oogst akkerbouw

In 2005 was de oogst van de meeste akkerbouwgewassen flink lager dan in 2004. Bij vrijwel alle akkerbouwgewassen is dat het gevolg van een lagere opbrengst per hectare en een daling van de geoogste...

Artikelen

Relatief lage oogst in Zeeland

De landelijke oogst van zaai-uien en consumptieaardappelen viel in 2018 definitief lager uit dan een jaar eerder. De opbrengsten liggen wel boven de voorlopige raming die het CBS in oktober 2018...

Artikelen

Slechte oogst aardappelen en uien

De aardappeloogst zal in 2006 uitkomen op 4,3 miljard kilo. Dit is 5 procent lager dan in 2005 en bereikt daarmee het laagste niveau sinds 1998.

Artikelen

Oogst suikerbieten Europa pakt lager uit

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder.

Artikelen

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Mutaties van definitieve oogstraming akkerbouw en voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen verschil voorlopige- en definitieve oogstraming

Cijfers

Landbouw; vanaf 1851

Bedrijven, arbeidskrachten, dieren, gewassen, grondgebruik en productie.

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Inkomsten landbouwsector iets hoger in 2022

De inkomsten van de landbouwsector in 2022 waren 1,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest lager dan nieuw mestplafond

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 465 miljoen kilogram in 2022.

Artikelen

Inkomsten landbouwsector in 2019 4 procent gestegen

De inkomsten in de landbouwsector zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met bijna 4 procent gestegen.

Artikelen

Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2021, bijna 7 procent onder het stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding bedroeg 148 miljoen kilogram ruim 14 procent...

Artikelen

Meten interneteconomie op internationale agenda

Via big data heeft het CBS in kaart gebracht welke Nederlandse bedrijven voornamelijk via internet hun omzet behalen

Artikelen

Stijging stikstofoverschot landbouw door droge zomer 2018

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 met ongeveer 9 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, tot 330 miljoen kilogram.

Artikelen

CBS en Dataprovider meten interneteconomie succesvol

De samenwerking tussen het CBS en Dataprovider op het gebied van het meten van de Nederlandse interneteconomie kreeg een internationaal vervolg

Artikelen

Meer sojabonen uit Brazilië in 2021 ondanks forse prijsstijging

Nederland heeft in 2021, ondanks een prijsstijging van 39 procent, 2 procent meer sojabonen uit Brazilië ingevoerd dan in 2020. Brazilië is met 2,4 miljard kilogram de grootste leverancier van...

Artikelen

Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 474 miljoen kilogram in 2021, ruim 6 procent onder het stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding bedroeg 149 miljoen kilogram in 2021, dat is 14...

Artikelen

Inkomsten landbouwsector 1 procent hoger in 2021

De inkomsten van de landbouwsector zijn in 2021 met 1 procent gestegen ten opzichte van 2020. De dierlijke productie lag onder het niveau van 2020, de plantaardige productie was hoger

Artikelen

Stikstofoverschot landbouw in 2020 iets toegenomen

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met ongeveer 4,5 procent toegenomen naar 307 miljoen kilogram.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Overig

Oogst en teeltoppervlakte appels en peren

Oogst en teeltoppervlakte van appels en peren per ras tussen 1997 en 2018*

Cijfers