Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren

Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren

Fruitgewassen Perioden Oogst (mln kg)
Appelrassen (totaal) 2023 198
Elstar 2023 75
Golden Delicious 2023 5
Jonagold (incl. Jonagored) 2023 47
Junami 2023 6
Kanzi 2023 18
Rode Boskoop (Goudreinette) 2023 10
Overige appelrassen 2023 37
Perenrassen (totaal) 2023 354
Beurré Alexandre Lucas 2023 19
Conference 2023 272
Doyenné du Comice 2023 25
Overige perenrassen 2023 38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de Nederlandse oogst van appels en peren en de bijbehorende teeltoppervlakten aan appel- en perenbomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar appel– en perenras.
Tot en met 2017 werden de teeltoppervlakten en oogstcijfers jaarlijks vastgesteld uit de resultaten uit de enquête Oogstraming Appels en Peren en de resultaten uit een panel van experts uit de fruitsector.
Sinds 2018 vindt er geen enquête meer plaats. In het voorjaar worden vanuit de jaarlijkse landbouwtelling de teeltoppervlakten van appel- en perenbomen in Nederland vastgesteld, uitgesplitst naar ras en regio. Op basis van deze informatie wordt door teeltadviesorganisatie Delphy de oogst appels en peren geraamd. De teeltoppervlakten en de resultaten van Delphy worden vervolgens in een panel van experts besproken. Dit panel wordt georganiseerd door het GroentenFruit Huis. In het najaar wordt er door Delphy een nameting van de oogst uitgevoerd. De teeltoppervlakten uit de landbouwtelling krijgen eind maart van het volgende jaar de status definitief.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1997.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2023 zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024:
De cijfers van de definitieve oogstraming 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er worden op drie momenten in het jaar cijfers gepubliceerd. In juli wordt de zomerraming met voorlopige cijfers over het lopende jaar gepubliceerd. In oktober worden deze na de nameting van Delphy bijgewerkt. In maart van het volgende jaar krijgen de cijfers de status definitief.

Toelichting onderwerpen

Oogst
De opbrengst aan appels of peren, in miljoenen kilo's.