Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren

Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren

Fruitgewassen Perioden Oogst (mln kg)
Appelrassen (totaal) 2022 236
Elstar 2022 89
Golden Delicious 2022 7
Jonagold (incl. Jonagored) 2022 56
Junami 2022 8
Kanzi 2022 18
Rode Boskoop (Goudreinette) 2022 14
Overige appelrassen 2022 44
Perenrassen (totaal) 2022 351
Beurré Alexandre Lucas 2022 23
Conference 2022 269
Doyenné du Comice 2022 24
Overige perenrassen 2022 35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de Nederlandse oogst van appels en peren en de bijbehorende teeltoppervlakte aan appel- en perenbomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar appel –en peerras.
Tot en met 2017 werden de teeltoppervlakte en oogstcijfers jaarlijks vastgesteld uit de resultaten uit de Oogstraming Appels en Peren en de resultaten uit een panel bestaande uit deelnemers uit de fruitsector.
Per 2018 worden de cijfers vastgesteld op basis van de (Zomerraming) Appels en Peren en een nameting in het najaar welke wordt uitgevoerd door teeltadviesorganisatie Delphy.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2023:
De cijfers van 2022 zijn aangepast en zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In november verschijnen de voorlopige cijfers over het lopende jaar en in maart van het volgende jaar krijgen de cijfers de status definitief.

Toelichting onderwerpen

Oogst
De opbrengst aan appels of peren, in miljoenen kilo's.