Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Erwten (groen te oogsten) (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Tuinbonen (groen te oogsten) (are) Akkerbouw Oppervlakte Peulvruchten Tuinbonen (droog te oogsten) (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Erwten (groen te oogsten) (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Tuinbonen (groen te oogsten) (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Peulvruchten Tuinbonen (droog te oogsten) (aantal) Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Paddenstoelenteelt Champignons Champignons handmatig geoogst (m2) Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Paddenstoelenteelt Champignons Champignons machinaal geoogst (m2) Tuinbouw overig Aantal bedrijven Paddenstoelenteelt Champignons Champignons handmatig geoogst (aantal) Tuinbouw overig Aantal bedrijven Paddenstoelenteelt Champignons Champignons machinaal geoogst (aantal)
01 Landbouw 2020 330.371 88.768 22.982 383 198 60 327.666 267.366 84 19
011 Teelt van eenjarige gewassen 2020 263.818 71.767 20.794 296 148 54 326.580 267.366 82 19
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2020 28.396 8.127 1.036 37 15 3 0 0 0 0
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2020 229.811 62.493 15.118 250 129 37 326.580 267.366 82 19
01131 Teelt van groenten in volle grond 2020 121.039 20.890 6.645 127 62 16 0 0 0 0
01132 Teelt van groenten onder glas 2020 338 320 336 2 8 2 0 0 0 0
01133 Teelt van paddenstoelen 2020 0 0 0 0 0 0 326.580 267.366 82 19
01134 Teelt van overige knolgewassen 2020 108.434 41.283 8.137 121 59 19 0 0 0 0
0116 Teelt van vezelgewassen 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2020 5.611 1.147 4.640 9 4 14 0 0 0 0
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2020 1.915 813 4.640 2 2 14 0 0 0 0
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01193 Teelt van voedergewassen 2020 3.692 334 0 6 2 0 0 0 0 0
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2020 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
012 Teelt van meerjarige gewassen 2020 4.349 621 0 4 8 0 600 0 1 0
0121 Teelt van druiven 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2020 2 0 0 1 0 0 600 0 1 0
01241 Teelt van appels en peren 2020 0 0 0 0 0 0 600 0 1 0
01242 Teelt van steenvruchten 2020 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0125 Teelt van overige vruchten 2020 2.680 545 0 2 6 0 0 0 0 0
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2020 1.270 98 0 1 2 0 0 0 0 0
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2020 1.410 447 0 1 4 0 0 0 0 0
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2020 1.667 59 0 1 1 0 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2020 0 17 0 0 1 0 0 0 0 0
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2020 6.126 3.649 1.524 10 12 4 0 0 0 0
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2020 6.126 3.649 1.524 10 12 4 0 0 0 0
01301 Teelt van bloembollen 2020 5.152 402 996 7 2 1 0 0 0 0
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2020 0 38 0 0 2 0 0 0 0 0
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2020 0 146 24 0 1 1 0 0 0 0
01304 Teelt van potplanten onder glas 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2020 689 3.054 504 2 6 2 0 0 0 0
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2020 285 9 0 1 1 0 0 0 0 0
014 Veeteelt en fokkerijen 2020 31.512 9.054 293 45 22 1 0 0 0 0
0141 Melkveehouderij 2020 10.510 1.275 293 17 6 1 0 0 0 0
01411 Houden van melkvee 2020 10.510 1.275 293 17 6 1 0 0 0 0
01412 Opfokken jong melkvee 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2020 3.565 784 0 5 3 0 0 0 0 0
01421 Houden van vleeskalveren 2020 3.565 761 0 5 1 0 0 0 0 0
01422 Overige vleesveehouderij 2020 0 23 0 0 2 0 0 0 0 0
0143 Paardenfokkerij 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0145 Schapen- en geitenhouderij 2020 545 7 0 1 1 0 0 0 0 0
01451 Fokken en houden van schapen 2020 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0
01452 Fokken en houden van geiten 2020 545 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0146 Varkenshouderij 2020 12.748 4.752 0 15 9 0 0 0 0 0
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2020 3.100 0 0 4 0 0 0 0 0 0
01462 Vleesvarkensbedrijven 2020 7.239 661 0 9 3 0 0 0 0 0
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2020 2.409 4.091 0 2 6 0 0 0 0 0
0147 Pluimveehouderij 2020 3.900 2.236 0 6 3 0 0 0 0 0
01471 Opfokken/houden van leghennen 2020 443 0 0 1 0 0 0 0 0 0
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2020 2.488 2.236 0 4 3 0 0 0 0 0
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2020 969 0 0 1 0 0 0 0 0 0
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2020 244 0 0 1 0 0 0 0 0 0
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2020 244 0 0 1 0 0 0 0 0 0
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Gemengd bedrijf 2020 24.566 3.677 371 28 8 1 486 0 1 0
0150 Gemengd bedrijf 2020 24.566 3.677 371 28 8 1 486 0 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De SBI in deze tabel is gebaseerd op de gewassen en dieren die op de peildatum op het bedrijf aanwezig waren. Deze kan afwijken van de SBI waaronder het bedrijf geregistreerd is in het Handelsregister (deze is gebaseerd is op de activiteiten die bij de registratie zijn opgegeven).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
Bedrijven in de Landbouwtelling hebben een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 maart 2021: de cijfers van 2020 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september en november worden voorlopige cijfers gepubliceerd en en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Erwten (groen te oogsten)
Tuinbonen (groen te oogsten)
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
Tuinbonen (droog te oogsten)
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Erwten (groen te oogsten)
Tuinbonen (groen te oogsten)
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
Tuinbonen (droog te oogsten)
Tuinbouw overig
Tuinbouw overig omvat de teelten waarvoor geen grond wordt gebruikt (paddenstoelenteelt, bollenbroei, witloftrek).
Oppervlakte, hoeveelheid
Paddenstoelenteelt
Champignons
Gegeven is de oppervlakte van de geoogste cellen (= oppervlakte van de cellen na aftrek van de paden, vermenigvuldigd met het aantal lagen van de teeltbakken).
Champignons handmatig geoogst
Champignons machinaal geoogst
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Paddenstoelenteelt
Champignons
Champignons handmatig geoogst
Champignons machinaal geoogst