Landbouw; vanaf 1851

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over agrarische bedrijven vanaf 1851.

Het gaat daarbij om gegevens over:
- het aantal agrarische bedrijven
- het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten in de landbouw
- de oppervlakte van gewassen (inclusief totale cultuurgrond, braakland en grasland)
- de omvang van de veestapel
- de opbrengst van gewassen
- de productie van de veehouderij.

De gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op de landbouwtellingen, die al in de negentiende eeuw startten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1851.

Status van de cijfers: de gegevens over melk en zuivelproducten voor de jaren 2022 en 2023 zijn nog voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 mei 2024: de voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd, de cijfers van 2022 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In april worden de gegevens over het afgelopen jaar toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gewassen / grondgebruik
Het gaat hier om de oppervlakte van gewassen, inclusief totale
cultuurgrond, braakland en grasland, zoals gemeten in de landbouwtelling.
_
Oppervlakten in gemeten maat (de netto beteelbare oppervlakte inclusief paden die voor de teelt noodzakelijk zijn).
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
_
Tot de peulvruchten worden onder andere gerekend:
droog geoogste veld-, witte, groene, gele en grauwe erwten, schokkers,
kapucijners, bruine bonen en veldbonen.
Erwten (droog geoogst)
Droog geoogste veld-, witte, groene, gele, grauwe erwten, schokkers ,
kapucijners (inclusief zaadwinning).
_
Tot 1962 inclusief groen geoogste erwten.
Productie
Opbrengst gewassen
Peulvruchten
Peulvruchten zijn planten waaraan de eetbare zaden in peulen groeien.
_
Tot de peulvruchten worden onder andere gerekend:
droog geoogste veld-, witte, groene, gele en grauwe erwten, schokkers,
kapucijners, bruine bonen, veldbonen.
Erwten (droog geoogst)
Droog geoogste veld-, witte, groene, gele, grauwe erwten, schokkers en
kapucijners (inclusief zaadwinning).
_
Tot 1962 inclusief groen geoogste erwten.