Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Bedrijfstypen Regio's Perioden Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond (are) Grondgebruik Aantal bedrijven Grondgebruik, totaal (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Overige akkerbouwgewassen (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Handelsgewassen (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Tuinbouw onder glas, totaal (m2) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Tijdelijk grasland (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Paarden en pony's Paarden (aantal)
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2023 180.300.396 50.361 49.249 1.576.095 1.671 9.240.865 101.517.875 22.230 6.038
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Nederland (LD) 2023 53.083.734 9.097 8.958 477.444 345 581.984 3.333.269 4.094 1.502
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Nederland (LD) 2023 50.882.353 16.484 16.063 261.340 424 1.973.436 13.127.110 8.147 1.829
Totaal alle bedrijfstypen West-Nederland (LD) 2023 43.217.399 12.508 12.400 405.790 477 3.684.926 60.596.503 3.841 1.257
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Nederland (LD) 2023 33.116.910 12.272 11.828 431.521 425 3.000.519 24.460.993 6.148 1.450
Totaal alle bedrijfstypen Groningen (PV) 2023 15.895.078 2.421 2.392 180.327 171 109.997 700.257 1.027 282
Totaal alle bedrijfstypen Fryslân (PV) 2023 22.480.487 4.033 3.976 82.716 70 160.296 763.267 1.660 827
Totaal alle bedrijfstypen Drenthe (PV) 2023 14.708.169 2.643 2.590 214.401 104 311.691 1.869.745 1.407 393
Totaal alle bedrijfstypen Overijssel (PV) 2023 19.578.591 6.401 6.252 55.249 87 213.611 1.718.356 3.485 723
Totaal alle bedrijfstypen Flevoland (PV) 2023 8.872.241 1.607 1.581 76.240 130 795.046 4.115.427 701 80
Totaal alle bedrijfstypen Gelderland (PV) 2023 22.431.521 8.476 8.230 129.851 207 964.779 7.293.327 3.961 1.026
Totaal alle bedrijfstypen Utrecht (PV) 2023 7.108.885 2.258 2.226 28.122 22 245.879 875.681 809 304
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Holland (PV) 2023 12.564.902 3.331 3.285 108.008 45 2.033.188 10.453.275 1.147 380
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Holland (PV) 2023 11.642.444 4.239 4.220 92.197 48 760.611 46.888.036 841 364
Totaal alle bedrijfstypen Zeeland (PV) 2023 11.901.168 2.680 2.669 177.463 362 645.248 2.379.511 1.044 209
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Brabant (PV) 2023 23.483.318 8.832 8.525 279.224 318 1.803.612 15.288.175 4.626 1.028
Totaal alle bedrijfstypen Limburg (PV) 2023 9.633.592 3.440 3.303 152.297 107 1.196.907 9.172.818 1.522 422
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Groningen (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Delfzijl en omgeving (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Overig Groningen (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Friesland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Friesland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Friesland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Drenthe (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Drenthe (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Drenthe (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Overijssel (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Overijssel (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Twente (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Veluwe (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Achterhoek (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Arnhem/Nijmegen (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Gelderland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Utrecht (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Kop van Noord-Holland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Alkmaar en omgeving (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen IJmond (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie Haarlem (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zaanstreek (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Groot-Amsterdam (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Delft en Westland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Zuid-Holland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Groot-Rijnmond (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Overig Zeeland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen West-Noord-Brabant (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Midden-Noord-Brabant (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Limburg (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Midden-Limburg (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Limburg (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Flevoland (CR) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Bouwhoek en Hogeland (LG) 2023 8.930.888 1.349 1.330 93.139 36 125.208 934.912 593 183
Totaal alle bedrijfstypen Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2023 17.765.229 2.601 2.552 314.405 214 273.919 2.254.242 1.237 297
Totaal alle bedrijfstypen Noordelijk Weidegebied (LG) 2023 29.708.443 6.190 6.099 63.798 88 178.158 1.412.601 2.688 1.103
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 29.117.419 9.556 9.371 123.708 245 401.769 950.478 5.451 1.178
Totaal alle bedrijfstypen Centraal Veehouderijgebied (LG) 2023 5.200.596 2.682 2.511 39.166 26 72.497 286.122 1.071 332
Totaal alle bedrijfstypen IJsselmeerpolders (LG) 2023 11.607.166 2.156 2.125 107.534 139 1.252.241 7.000.681 917 116
Totaal alle bedrijfstypen Westelijk Holland (LG) 2023 10.412.764 4.471 4.421 85.023 58 1.950.980 51.636.605 995 367
Totaal alle bedrijfstypen Waterland en Droogmakerijen (LG) 2023 3.050.556 726 722 5.685 2 73.691 220.813 208 113
Totaal alle bedrijfstypen Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2023 8.627.768 2.434 2.417 15.834 20 119.131 763.980 711 330
Totaal alle bedrijfstypen Rivierengebied (LG) 2023 7.441.954 2.707 2.666 52.057 50 882.915 7.387.690 1.023 329
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2023 19.584.696 4.267 4.244 318.995 449 1.090.337 7.780.769 1.688 361
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Brabant (LG) 2023 3.348.416 1.310 1.283 33.707 68 560.907 4.245.617 596 133
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2023 22.734.024 9.051 8.649 304.637 259 2.150.797 16.624.267 4.677 1.071
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Limburg (LG) 2023 2.770.477 861 859 18.407 17 108.315 19.098 375 125
Totaal alle bedrijfstypen De Marne (LB) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal alle bedrijfstypen Centraal Weidegebied in Groningen (LB) 2023 689.110 125 125 8.725 4 3.211 600 38 27
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Bouwstreek in Groningen (LB) 2023 5.573.126 725 717 79.003 77 40.954 450.617 351 73
Totaal alle bedrijfstypen Westerwolde en Gron. Veenkoloniën (LB) 2023 3.500.854 526 517 53.691 73 20.500 13.000 219 41
Totaal alle bedrijfstypen Groninger zuidelijk Westerkwartier (LB) 2023 2.592.045 569 561 5.793 5 8.275 12.685 200 98
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijk Hogeland (LB) 2023 3.539.943 476 472 33.115 12 37.057 223.355 219 43
Totaal alle bedrijfstypen Noordelijk Friesland (LB) 2023 5.390.946 873 858 60.024 24 88.151 711.557 374 140
Totaal alle bedrijfstypen Weidestreek in Friesland (LB) 2023 8.215.592 1.452 1.438 8.369 25 28.575 33.880 550 310
Totaal alle bedrijfstypen De Wouden (LB) 2023 8.467.829 1.635 1.607 14.323 21 43.278 17.410 727 351
Totaal alle bedrijfstypen Eilanden (LB) 2023 406.120 73 73 0 0 292 420 9 26
Totaal alle bedrijfstypen Weidegebied van het Noorderveld (LB) 2023 953.471 162 161 10.594 9 6.415 3.180 80 31
Totaal alle bedrijfstypen Smilde en Centr. Zandgebied in Dr. (LB) 2023 3.457.784 558 541 47.322 29 155.501 39.000 308 85
Totaal alle bedrijfstypen Zuidw. Weidegebied in Drenthe (LB) 2023 2.716.855 635 626 9.270 18 60.660 68.370 380 99
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Zandgebied in Drenthe (LB) 2023 2.346.595 496 485 12.826 13 32.151 7.570 280 80
Totaal alle bedrijfstypen Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (LB) 2023 5.233.465 792 777 134.389 35 56.964 1.751.625 359 98
Totaal alle bedrijfstypen Weidegebied in Overijssel (LB) 2023 5.667.422 1.539 1.508 6.724 6 27.452 1.276.056 704 161
Totaal alle bedrijfstypen Noordoost-Overijssel (LB) 2023 3.164.180 872 842 13.259 26 65.841 7.290 521 90
Totaal alle bedrijfstypen Twente (LB) 2023 7.511.448 2.915 2.850 28.426 31 97.245 392.362 1.678 328
Totaal alle bedrijfstypen Salland (LB) 2023 3.235.541 1.075 1.052 6.840 24 23.073 42.648 582 144
Totaal alle bedrijfstypen Noordoostelijke Polder (LB) 2023 3.692.016 797 788 26.740 44 378.439 3.812.709 265 24
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijke IJsselmeerpolders (LB) 2023 5.180.225 810 793 49.500 86 416.607 302.718 436 56
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Veluwe (LB) 2023 1.880.101 705 688 13.221 9 38.728 119.678 293 114
Totaal alle bedrijfstypen IJsselstreek (LB) 2023 1.384.670 390 384 8.696 17 7.199 103.710 181 56
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Gelderland (LB) 2023 2.526.876 759 744 13.312 27 112.670 259.914 353 118
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Betuwe en Nijmegen (LB) 2023 408.271 169 167 2.548 7 31.233 1.618.638 46 11
Totaal alle bedrijfstypen Veluwezoom en Betuwe (LB) 2023 3.861.287 1.337 1.324 25.406 18 624.617 1.228.614 485 153
Totaal alle bedrijfstypen Bommelerwaard (LB) 2023 800.290 375 361 4.132 8 55.952 3.663.245 117 34
Totaal alle bedrijfstypen Westelijke Veluwe (LB) 2023 2.621.916 1.692 1.548 22.187 14 30.790 162.544 630 178
Totaal alle bedrijfstypen Achterhoek (LB) 2023 8.948.109 3.049 3.014 40.349 107 63.590 136.984 1.856 362
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op regionaal niveau naar hoofdbedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: de definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Grondgebruik
Oppervlakte
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Grondgebruik, totaal
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Overige akkerbouwgewassen
Omvat onder andere miscanthus en graszoden.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Handelsgewassen
Handelsgewassen zijn planten die gewoonlijk niet direct voor consumptie worden verkocht omdat ze voor hun eindgebruik industrieel moeten worden verwerkt.
_
Omvat onder andere blauwmaanzaad, cichorei, hennep, karwijzaad, kool- en raapzaad, lijnzaad, sojabonen, vlas en zonnebloemen.
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Tuinbouw open grond, totaal
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Tuinbouw onder glas, totaal
Grasland en groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Grasland
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Paarden en pony's
Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden en pony's.
_
Vanaf 2010 inclusief ezels van 6 maanden en ouder.
_
In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling.
Paarden