Zoekresultaten

3792 resultaten voor natuur en milieu
3792 resultaten voor natuur en milieu

Pagina 146 van 152

Verdeling brede welvaart in 2020 vergelijkbaar met die in 2019

Laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart, hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond hebben een hogere brede welvaart

Artikelen

Gebieden in Nederland 2004

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.

Cijfers

Gebieden in Nederland 2003

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio, 2007-2015

Zelfstandige volgens voornaamste inkomensbron Type zelfstandige, Branche, Regio, Jaar

Cijfers

Vrijwilligerswerk en welzijn

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

Publicaties

De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Emotionele gebeurtenissen, ook wel aangeduid als life events, beïnvloeden geluk en tevredenheid in iemands leven. Dit is vaak al zichtbaar in de aanloop naar de emotionele gebeurtenis. Veel personen...

Artikelen

Welvaart & Welzijn 2019

De vergrijzing is in volle gang en ieder jaar neemt de groep jonge ouderen, mensen van 55 tot 75 jaar, toe. In de publicatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen...

Publicaties

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Geld- en kapitaalmarktrekeningen financiële instellingen 1999-2012

Mutatie in vorderingen en schulden van financiële instellingen naar financieel instrument en type geldgever/geldnemer.

Cijfers

Doorstroom van VO naar MBO naar huishoudkenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken, huishoudkenmerken en geslacht

Cijfers

Misdrijven; vervolging en berechting naar regio, 2001-2016

Ingeschreven strafzaken, beslissingen OM, afdoeningen rechter Soort misdrijf en regio

Cijfers

Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie

Hoe verschilt de (over)sterfte en de ontwikkeling daarvan tijdens de eerste golf van de corona-epidemie in 2020 en de griepepidemie van 2017/’18 naar regio, leeftijd, geslacht en wel/geen gebruik van...

Publicaties

Overheidsfinanciën, 2019

De overheid sloot 2019 af met een recordoverschot van bijna 14 miljard euro. Het overschot bood de overheid ruimte om haar schuld verder af te bouwen.

Publicaties

Overheid; ontvangen belastingen 1987 - 2013

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Boomkwekerij en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio, 2000-2009

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio

Cijfers

Boomkwekerij en vaste planten, naar soort teler en regio, 2000-2009

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar soort teler en regio

Cijfers

Gebieden in Nederland 2005

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.

Cijfers

Bedrijfsopleidingen; opleidingsbeleid en leerbanen, 2005

Opleidingsbeleid en leerbanen naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Cijfers

Gemeenterekeningen; balans per gemeente 2005-2014

Balansposten volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeentes en gemeentes per provincies.

Cijfers

Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen 1996-2012

Niet-financiële balansen vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves, duurz. cons. goederen

Cijfers

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur en beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1969 - 2013

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Banen van werknemers; regio en economische activiteit

Banen van werknemers regio en economische activiteit.

Cijfers

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

Gezondheid, beperkingen, overgewicht, roken, alcohol, bewegen, sport, mantelzorg geven; naar regio

Cijfers