Zoekresultaten

3562 resultaten voor lokale belastingen
3562 resultaten voor lokale belastingen

Pagina 2 van 143

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

Een productgebonden belasting, die op de verschillende momenten van levering door producenten wordt geïnd en uiteindelijk volledig ten laste komt van de eindgebruikers.

Overig

Belastingen op milieugrondslag

Belastingen opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Sinds 1 januari 2000 zijn dit de grondwaterbelasting (afgeschaft in januari 2012), de leidingwaterbelasting, de vliegbelasting,...

Overig

Belastingen op inkomen en vermogen

Belastingen die rechtstreeks bij de betaler worden geheven over het inkomen en vermogen van personen, de winsten van bedrijven en aan het buitenland betaalde dividenden.

Overig

Overheidsfinanciën 2021

Overzicht van ontwikkelingen in de overheidsfinanciën in 2021.

Publicaties

Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*

Particuliere huishoudens naar klassen van belastbaar inkomen (WRB-grens 2022) naar huishoudenstype, 2020*

Cijfers

Laagste lokale lasten voor huurder in Bernheze

Een alleenstaande zonder auto of hond die in een huurhuis woont, is in de gemeente Bernheze het goedkoopste uit.

Artikelen

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers
Overig

Belastingen op productie en invoer

Verplichte betalingen om niet, in geld of in natura, die door de overheid of door de instellingen van de Europese Unie worden opgelegd in verband met de productie of de invoer van goederen en...

Overig

Waterschappen; tarieven heffingen

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.

Cijfers

Provinciefinanciën vanaf 1900

Provincierekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld Provinciale heffingen.

Cijfers

Lokale bedrijfseenheid (LBE)

Een (deel van een) vestiging die tot één bedrijfseenheid behoort.

Overig
Overig

Lokaal klantenpotentieel

Aantal potentiële lokale klanten van de woonkernen in een gemeente zoals die afgebakend zijn in de Financiële verhoudingswet.

Overig

Gemeentefinanciën vanaf 1900

Gerealiseerde gemeentelijke baten en lasten, schuld. Gemeentelijke heffingen.

Cijfers
Artikelen

De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen

In de tweede helft van 2021 zijn de variabele leveringstarieven gestegen waardoor in januari 2022 de energierekening voor veel huishoudens fors hoger uitvalt. De hogere tarieven worden deels...

Publicaties

Sector lokale overheid

Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren: - provincies en waterschappen; - gemeenten, exclusief hun quasi-vennootschappen zoals gemeentelijke vervoersbedrijven;...

Overig

Belastingen

Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de nationale overheid, door de instellingen van de Europese Unie of door buitenlandse overheden...

Overig

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Productgebonden belastingen

Belastingen die moeten worden betaald per eenheid geproduceerd of verhandeld product. Ze zijn gerelateerd aan de waarde of aan de hoeveelheid van het product en hebben zowel betrekking op...

Overig

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Inkomensverdeling van huishoudens Huishoudenskenmerken

Cijfers