Belastbaar inkomen van huishoudens, 2019-2021

Belastbaar inkomen van huishouden met inwonende kinderen met studiefinanciering, 2020-2021.

Het doel van deze tabel is om een beeld te geven van de verdeling van aantallen huishouden naar inkomensklassen van het belastbaar huishoudinkomen van huishoudens met inwonende kinderen die studiefinanciering ontvangen. Huishoudens zijn opgesplitst in eenoudergezinnen en poaren met kinderen. De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De cijfers van 2021 zijn voorlopig.

Opdrachtgever: OCW