BATlab notitie: Overlap vaste-lasten-regelingen en NOW

lege winkelstraat
Onderzoeksnotitie in samenwerking tussen het CBS, EZK en RVO die inzicht verschaft in de overlap in het gebruik van de coronasteunmaatregelingen vaste-lasten-regelingen (VLR) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Ter voorbereiding op de evaluatie in 2023 van VLR en NOW is in dit onderzoek verkend hoe groot de overlap is in het gebruik van beide regelingen en welke type bedrijven ondersteuning kregen voor de vaste lasten met VLR en/of ondersteuning voor de loonkosten met NOW. Hierbij is in het bijzonder gekeken naar hoe bedrijven met VLR én NOW per periode verschillen van bedrijven die slechts één regeling benutten. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van microdata van het CBS aangevuld met gegevens over de verstrekte steun via de uitvoeringsinstanties RVO en UWV.