Zoekresultaten

8643 resultaten voor land van herkomst
8643 resultaten voor land van herkomst

Pagina 5 van 346

Derdelanders; verplichting tot vertrek

Derdelanders die geen recht (meer) hebben om in Nederland te verblijven Derdelanders die terugkeerbesluit hebben ontvangen, nationaliteit

Cijfers

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalcategorieën, chemisch afval, ijzerafval, glasafval, papierafval, Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans), afval

Cijfers

Publiceert het CBS ook cijfers van economische groei van andere landen?

Economische indicatoren EU’ worden 10 economische indicatoren van Nederland vergeleken met die van andere landen van de EU. Eén van de indicatoren is de economische groei.

FAQ's

Allochtonen naar land van afkomst, 2000-2050

Allochtonen, 1e en 2e generatie en niet - westers en westerse allochtonen.

Cijfers

CBS brengt met nieuwe methode elektronisch afval Europese landen in kaart

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronische afval te meten

Overig

Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie

Het doel van dit artikel is om verschillen in COVID-19-sterfte tussen sociaal-demografische groepen in Nederland te beschrijven voor het eerste jaar van de coronapandemie. De relatieve risico’s om...

Publicaties

Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen

De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.

Artikelen

Hoeveel zzp’ers telt Nederland in vergelijking met andere EU-landen?

Gemiddeld is 1 op de 10 werkenden tussen de 15 en 75 jaar in de EU werkzaam als zzp’er.

FAQ's

Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022

De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn...

Publicaties

Wat zijn de omzetcijfers van de diverse branches in ons land?

In deze tabel staat de netto-omzet per jaar van diverse bedrijfstakken vermeld.

FAQ's

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie, zonnestroom, wind op land RES-regio

Cijfers

Welvaart van personen; kerncijfers

Persoonlijk en gestandaardiseerd inkomen, koopkrachtontwikkeling Geslacht, leeftijd, herkomst en personen met laag inkomen

Cijfers

Waar vind ik de keuzelijst voor landen waarnaar een product wordt uitgevoerd of waaruit een product wordt ingevoerd.

Waar vind ik de keuzelijst voor landen waarnaar een product wordt uitgevoerd of waaruit een product wordt ingevoerd.

FAQ's

Cumi-leerling

Leerling behorend tot een culturele minderheid, door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedefinieerd als een leerling die aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet: - behoort...

Overig

Verdeling herkomstgroepen naar aandeel allochtonen in de woonb.; 1999-2006

Verdeling naar het aandeel niet - westerse allochtonen in de woonbuurt. Geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, buurttype, woongemeente.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Eindhoven, september 2022.

Cijfers

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Herkomstland van werknemers in Nederland

Herkomstland van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon 2021

Cijfers

Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 10 oktober

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, mantelzorg geven

Cijfers

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen)

Cijfers

Mineralenbalans landbouw

Aanvoer, afvoer, emissie, depositie, belasting en overschot mineralen. Stikstof en fosfor.

Cijfers