In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019

mensen in een lab
© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.

Deze tabellenset bevat informatie over de omvang van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn. Voor de laatstgenoemde groep is daarnaast de woonsituatie, woonplaats en enkele andere kenmerken onderzocht. Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)

Op verzoek van Midpoint Brabant heeft het CBS het genoemde onderzoek uitgebreid door de cijfers te aggregeren naar arbeidsmarktregio's. De huidige tabellenset bevat alle tabellen uit het onderzoek voor BZK met daaraan toegevoegd de tabellen naar arbeidsmarktregio. De toevoeging bestaat uit de tabellen 2a, 4a, 5a, 6a en 7a. Deze uitbreiding is bekostigd door Midpoint Brabant.