Zoekresultaten

163 resultaten voor kinderbescherming
163 resultaten voor kinderbescherming

Pagina 4 van 7

Jeugdhulp 1e halfjaar 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het 1e halfjaar 2020.

Publicaties

Rechtsbescherming en veiligheid; historie (1900-2009)

Strafzaken, misdrijven, verdachten, kinderbescherming, faillissementen en branden.

Cijfers

Voorlopige ondertoezichtstelling

Als een kind acuut gevaar loopt en een onderzoek en een verzoekschriftprocedure door de Raad voor de Kinderbescherming niet afgewacht kunnen worden kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter om...

Overig

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2018

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Jaarrapport 2020 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Bijna 40 duizend kinderen onder toezicht of voogdij

Eind september 2012 waren bijna 40 duizend minderjarigen (deels) aan het ouderlijk gezag onttrokken door een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voogdij. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo...

Artikelen

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling 1912 - 2012

Voogdij, voogdij asiel, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling voogdij en ondertoezichtstelling per jaar.

Cijfers

Trajecten jeugdzorg in natura; duur, (jeugdzorg)regio, peildatum, 2015-2017

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar duur van het traject en regio van de verantwoordelijke gemeente

Cijfers

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij het gezag van de ouders wordt beperkt. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en ouders de zorg die nodig is om de bedreiging weg te...

Overig

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling per regio, 1998-2002

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling naar regio, geslacht en leeftijd per verslagjaar.

Cijfers

Jeugdhulp 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2019.

Publicaties

Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2019

Inwoners, huishoudens, bijstandshuishoudens (met en zonder kinderen) huishoudinkomen beroepsbevolking, regio-indeling 2019

Cijfers

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura naar gemeente

Cijfers

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2019.

Publicaties

Jeugdhulp 1e halfjaar 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het 1e halfjaar van 2019.

Publicaties

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2017

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019.

Publicaties

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2017

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken 1998-2018

Uitgaven, ontvangsten en het saldo van het rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag opgesplitst naar begrotingshoofdstukken.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk

Cijfers

Rijksfinanciën; 1900-2018

Rijksfinanciën, rijksuitgaven, rijksinkomsten, ministeries, historie. Uitgaven, inkomsten, belastingontvangsten, schuld.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura, Persoonsgebonden budget, 2015-2017

Aantal jongeren met jeugdzorg naar financieringsvormen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget en leeftijd, geslacht, verantwoordelijke gemeente

Cijfers

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2018.

Publicaties

Jeugdhulp 2018

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2018.

Publicaties