Meer kinderen onder toezicht

Het aantal kinderen dat onder toezicht wordt gesteld, neemt de laatste jaren flink toe. In 2007 betrof het 10,6 duizend kinderen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2000. Ondertoezichtstelling is de meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel.

Onder toezicht gestelde kinderen

Onder toezicht gestelde kinderen

Ondertoezichtstelling meest voorkomend

In 2007 werden 10,6 duizend kinderen onder toezicht gesteld. Aan het eind van dat jaar stonden in totaal 29,5 duizend kinderen onder toezicht. Dit is een toename van 41 procent ten opzichte van het jaar 2000, toen 21 duizend kinderen onder toezicht stonden.

Ondertoezichtstelling (OTS) is de meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel. De ouders raken het gezag niet kwijt, maar het gezag wordt wel beperkt. Een gezinsvoogd van een Bureau Jeugdzorg ondersteunt de ouders bij de opvoeding van hun kind. De ouders moeten zich houden aan de aanwijzingen van de gezinsvoogd. Iets meer dan de helft van deze kinderen wordt uit huis geplaatst. Een kind wordt dan in een pleeggezin of een instelling opgenomen.

Onder voogdij geplaatste kinderen

Onder voogdij geplaatste kinderen

Aantal kinderen onder voogdij stabiel

Ouders kunnen het gezag over hun kind voor onbepaalde tijd kwijtraken. In dat geval wordt het kind onder voogdij geplaatst, waarbij het gezag meestal wordt overgedragen aan een Bureau Jeugdzorg. Het kind gaat dan naar een pleeggezin of een instelling. Het aantal kinderen dat onder voogdij staat, schommelt al jaren rond de 5 duizend. In 2007 ging het om duizend nieuwe gevallen.

Onder voogdij geplaatste amv’ers

Onder voogdij geplaatste amv'ers

Veel minder alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Een andere vorm van voogdij betreft de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers, voorheen alleenstaande minderjarige asielzoekers). Het aantal onder voogdij staande alleenstaande minderjarige vreemdelingen is sterk afgenomen, van 12,6 duizend in 2001 tot 2,1 duizend in 2007.

Arno Sprangers en Cecile Schut

Bron: StatLine, Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling