Bijna 40 duizend kinderen onder toezicht of voogdij

Eind september 2012 waren bijna 40 duizend minderjarigen (deels) aan het ouderlijk gezag onttrokken door een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voogdij. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar geleden. De lichtere maatregel ondertoezichtstelling wordt de laatste decennia veel vaker toegepast dan voogdij.

Steeds meer kinderen staan onder toezicht

Eind september 2012 stonden 31,0 duizend kinderen onder toezicht, anderhalf keer zo veel als in 2001. Ondertoezichtstelling is de meest voorkomende maatregel van kinderbescherming. Hierbij raken de ouders het gezag niet kwijt, maar wordt dit wel beperkt. Ruim de helft van de kinderen blijft thuis wonen. In dat geval houdt de gezinsvoogd een oogje in het zeil. Een kind kan ook in een pleeggezin of instelling worden geplaatst.

In 2011 kwamen 10,6 duizend kinderen nieuw onder toezicht te staan. Dat zijn er ruim twee keer zo veel als in 2001. Het aantal ondertoezichtstellingen is vooral tussen 2001 en 2007 gestegen. Deze toename is mede te verklaren door de toegenomen aandacht voor kindermishandeling.

Kinderen onder toezicht

Kinderen onder toezicht

Jaarlijks worden 1,5 duizend kinderen onder voogdij gesteld

Eind september 2012 stonden 8,0 duizend kinderen onder voogdij, ruim anderhalf keer zo veel als in 2001. Wanneer ouders de verzorging en opvoeding van een kind niet aankunnen of het kind ernstig verwaarlozen of misbruiken, kan het kind onder voogdij worden gesteld. Al sinds de invoering van de ‘Kinderwetten’ in 1901 is het mogelijk een kind in het uiterste geval bij de ouders weg te halen. Het kind gaat dan naar een pleeggezin of een instelling. In 2011 werden 1,5 duizend kinderen onder voogdij geplaatst, een verdubbeling ten opzichte van 2001.

Kinderen onder voogdij

Kinderen onder voogdij

Verschuiving naar lichtere kinderbeschermingsmaatregel

Tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw stonden ongeveer evenveel kinderen onder voogdij als onder toezicht. De laatste decennia wordt de lichtere maatregel van ondertoezichtstelling veel vaker toegepast dan de voogdijmaatregel. Per 30 september 2012 stonden vier keer zoveel kinderen onder toezicht als onder voogdij.

Kinderen onder toezicht en voogdij, einde jaar (2012 eind september)

Kinderen onder toezicht en voogdij, einde jaar (2012 eind september)

John de Winter en Arno Sprangers

Bron:  StatLine, Voogdij en ondertoezichtstelling