Voogdij en ondertoezichtstellingen van minderjarigen

Doel

Het doel van de statistiek Justitiële kinderbescherming is het beschrijven van standen en stromen van aantallen minderjarigen betrokken bij kinderbeschermingsmaatregelen.

Doelpopulatie

De doelpopulatie bestaat uit alle minderjarigen betrokken bij justitiële kinderbeschermingsmaatregelen zoals voogdij, ondertoezichtstelling en voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen (voogdij asiel). Per jaar worden voor iedere maatregel de in- en de uitstroom van pupillen gedurende het jaar en de stand op 31 december vermeld.

Berichtgever

Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Waarnemingsmethode

De gegevens komen in bestandsvorm rechtstreeks van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Frequentie

Jaarlijks

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Verslagperiode

Kalenderjaar

Entiteit

Minderjarigen die onder (voorlopige) voogdij van een instelling zijn geplaatst, of onder toezicht van een instelling staan.