Bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend in 2016

© ANP
Van alle instellingen in de grootste zorgsectoren was 30 procent verliesgevend in 2016. Dat was 24 procent in 2015. De ziekenhuissector was de enige sector waar het percentage verliesgevende instellingen afnam. Het percentage verliesgevende instellingen was met 39 procent het hoogst in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Verliesgevende instellingen per zorgsector
 2016 (%)2015 (%)
Geestelijke gezondheidszorg2521,1
Gehandicaptenzorg1611,4
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg3930
Ziekenhuizen9,915,8

Verlies bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg

Bij alle sectoren was het resultaat voor belastingen in 2016 lager dan in 2015, maar het resultaat liep per zorgsector sterk uiteen. Ziekenhuizen presteerden in absolute zin het best met een resultaat voor belastingen van 458 miljoen euro. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen leden in 2016 als enige sector verlies met een negatief resultaat voor belastingen van 65 miljoen euro. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten waren ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg het meest winstgevend. Het resultaat voor belasting bedroeg daar 1,7 procent van de totale bedrijfsopbrengsten.

Resultaat voor belastingen per zorgsector
 2016 (mln euro)2015 (mln euro)
Geestelijke gezondheidszorg23,693,6
Gehandicaptenzorg149,3213
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg-65,379,5
Ziekenhuizen458,1543,3

Sterke stijging bedrijfskosten

In alle vier zorgsectoren zijn de bedrijfskosten sterker gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. Naast structurele cao-loonsverhogingen namen de personeelskosten toe als gevolg van een nieuwe cao-regeling over de onregelmatigheidstoeslag. Deze regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waardoor in 2016 een extra kostenpost is ontstaan.

Groei bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten per zorgsector, 2015-2016
 Bedrijfsopbrengsten (mln euro)Bedrijfskosten (mln euro)
Geestelijke gezondheidszorg110,5177
Gehandicaptenzorg430,3491
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg242,8403,8
Ziekenhuizen703784,2

Krimp werkgelegenheid bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg

Het personeelsbestand is alleen in de gehandicaptenzorg toegenomen, met ruim tweeduizend voltijdbanen. In de andere drie sectoren daalde het aantal voltijdbanen. Het hoogste aantal, ruim zesduizend voltijdbanen, verdween in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector. Dat was een daling van 2,4 procent ten opzichte van 2015.

Ontwikkeling voltijdbanen per zorgsector 2015-2016
 Ontwikkeling voltijdbanen (%)
Geestelijke gezondheidszorg-0,3
Gehandicaptenzorg1,8
Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg-2,4
Ziekenhuizen-0,1