Zoekresultaten

81 resultaten voor keyword:voltijdbanen
81 resultaten voor keyword:voltijdbanen

Pagina 1 van 4

Voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer...

Dashboards

Meer vrouwen én mannen in grote deeltijdbanen

Niet alleen vrouwen, maar ook mannen hebben steeds vaker deeltijdwerk van 20 tot 35 uur per week. In 2023 hadden relatief meer mannen een grote deeltijdbaan dan tien jaar eerder, terwijl relatief...

Artikelen

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname

Cijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Beroepsbevolking, kerncijfers; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Meer werkenden met kleine deeltijdbaan

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83 duizend meer werkenden met een kleine deeltijdbaan (minder dan 12 uur per werkweek) dan een jaar eerder. Dit aantal nam ook al toe in het derde en vierde...

Artikelen

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in vierde kwartaal minder turbulent

In het vierde kwartaal van 2020 daalde zowel het aantal banen en vacatures als de werkloosheid. Het aantal vacatures daalde met 6 duizend naar 210 duizend. Vergeleken met het derde kwartaal waren er...

Artikelen

Meer banen en vacatures in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2020 waren er 164 duizend banen meer dan een kwartaal eerder. Als gevolg van de coronacrisis was het aantal banen een kwartaal eerder nog met 297 duizend afgenomen.

Artikelen

Economische groei in 2019 door toename werkgelegenheid

De omvang van de Nederlandse economie, afgemeten aan het bbp, groeide in 2019 met 1,8 procent. Dat was wat minder sterk dan in de vier voorgaande jaren.

Artikelen

Meer dan de helft werkt voltijds

Iets meer dan de helft van de werkenden had in 2019 een werkweek van 35 uur of meer. Zo’n 8 procent werkte gemiddeld meer dan 40 uur per week.

Artikelen

Meer werklozen, maar arbeidsmarkt blijft krap

De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van 2019 afgenomen, maar blijft hoog. In het derde kwartaal waren er 319 duizend werklozen, 14 duizend meer dan in het tweede kwartaal.

Artikelen

Bijna net zoveel vacatures als werklozen

In het tweede kwartaal van 2019 nam het aantal openstaande vacatures met 6 duizend toe tot 284 duizend. Het aantal werklozen daalde met 11 duizend naar 305 duizend. Hierdoor is de spanning op de...

Artikelen

3,3 miljoen nieuwe werknemersbanen in 2017

Vanaf 2014 nam zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers toe, na enkele jaren van krimp. Er kwamen meer banen bij dan er verdwenen.

Artikelen

Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen.

Artikelen

Arbeidsdeelname op recordhoogte

In het derde kwartaal van 2018 is de arbeidsparticipatie voor het eerst weer iets hoger dan op het hoogste punt bij het begin van de crisis. In 2008 was de arbeidsdeelname 68,3 procent, in november...

Artikelen

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten, kerncijfers 2007/'08-2015/'16

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, startkwalificatie

Cijfers

VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten 2007/'08-2015/'16

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidskenmerken, startkwalificatie

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en maximaal 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en maximaal 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Artikelen