Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:voltijdbanen
86 resultaten voor keyword:voltijdbanen

Pagina 1 van 4

Ook invloed moeders en schoonmoeders op voltijds werken van vrouwen na de geboorte van het eerste kind

De kans dat een moeder met een jong kind voltijds werkt, hangt voornamelijk samen met kenmerken van de moeder en haar partner. Echter ook het arbeidsmarktgedrag van haar moeder en schoonmoeder speelt...

Artikelen

Startende banen na re-integratie, gemeenten 2016

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2016 re-integratie hadden en een baan startten.

Cijfers

Immigratie en emigratie van werknemers

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. In de periode 2000–2006 vestigden zich jaarlijks gemiddeld 40 duizend werknemers in Nederland en vertrokken jaarlijks gemiddeld 36 duizend werknemers uit...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Gestarte banen van werknemers 2015

Gestarte banen van werknemers, al dan niet met een inkomensvoorziening in de Participatiewet, 2015

Cijfers

Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020

Aanvullende statistiek over aantallen werknemersbanen bij bedrijven die in 2020 NOW hebben ontvangen.

Cijfers

Waar zijn de meeste banen?

Voldoende werk is van cruciaal belang voor de vitaliteit van een regio.

Overig

Uurlonen, 2006-2019

In deze tabellen staan uurlonen per percentiel weergegeven.

Cijfers

Huishoudelijke hulp in Wmo leidt tot verliezen

Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 lijden meer instellingen in de ouderen- en thuiszorg verlies. Dat geldt vooral voor instellingen die huishoudelijke hulp...

Artikelen

Steeds minder vrouwen gaan korter werken na geboorte eerste kind

Vrouwen kiezen minder vaak voor een kortere werkweek na de geboorte van hun eerste kind dan enkele jaren geleden. Alleen vrouwen die voor de geboorte een voltijdbaan hadden, gaan nog vaak minder uren...

Artikelen

Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2015 – oktober* 2020

Cijfers

Werknemers met werkregio gemeente Lelystad

Gegevens over banen van werknemers naar persoons- en baankenmerken. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad.

Cijfers

Looncomponenten pensioenopbouw, 2019

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Cijfers

Ruim een miljoen leidinggevenden

In 2007 gaven ruim een miljoen mensen leiding aan vijf of meer personen. Dat is 14 procent van de werkzame beroepsbevolking.

Artikelen
Artikelen

Hoe mobiel is werkend Nederland?

In 2003 hadden ruim 3,29 miljoen Nederlanders een volledige baan. Een jaar later had nog 86 procent dezelfde baan en woonde ook nog in hetzelfde huis. Bijna 5 procent had een andere baan en ruim 8...

Artikelen

Meer werkenden met kleine deeltijdbaan

In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83 duizend meer werkenden met een kleine deeltijdbaan (minder dan 12 uur per werkweek) dan een jaar eerder. Dit aantal nam ook al toe in het derde en vierde...

Artikelen

3,3 miljoen nieuwe werknemersbanen in 2017

Vanaf 2014 nam zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers toe, na enkele jaren van krimp. Er kwamen meer banen bij dan er verdwenen.

Artikelen

Arbeidsdeelname op recordhoogte

In het derde kwartaal van 2018 is de arbeidsparticipatie voor het eerst weer iets hoger dan op het hoogste punt bij het begin van de crisis. In 2008 was de arbeidsdeelname 68,3 procent, in november...

Artikelen

Bijna 1,4 mln voltijdbanen door buitenlandse bedrijven

Buitenlandse multinationals en hun toeleveranciers waren in 2014 goed voor 1,4 miljoen voltijdbanen.

Artikelen

Meer vaste banen voor mbo’ers met startkwalificatie

Mbo-schoolverlaters zonder startkwalificatie hebben minder vaak een baan.

Artikelen