3,3 miljoen nieuwe werknemersbanen in 2017

© Hollandse Hoogte
Vanaf 2014 nam zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers toe, na enkele jaren van krimp. Er kwamen meer banen bij dan er verdwenen. In 2017 bedroeg het aantal nieuwe werknemersbanen 3,3 miljoen. Werknemers startten daarbij vaker in flexibele banen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS samenstelt over de dynamiek in werknemersbanen.

In 2017 waren er in totaal 11,6 miljoen banen van werknemers, waarvan 3,3 miljoen nieuwe banen. De nieuwe banen bestonden uit 1,6 miljoen tijdelijke banen, 790 duizend uitzendbanen, 500 duizend oproepbanen en 379 duizend vaste banen.

Ten opzichte van 2010 is het aandeel nieuwe banen met een flexibel contract flink toegenomen en het aandeel met een vast contract afgenomen. In 2017 was het aandeel flexibele banen 88 procent en het aandeel vaste banen 12 procent. In 2010 bedroeg het aandeel flexibele banen 78 procent en het aandeel vaste banen 22 procent. Werknemers startten in 2017 dus vaker in een flexibele baan. De toename is zichtbaar in alle soorten flexibele banen.

Nieuwe banen, naar soort baan
 Uitzendbaan (%)Oproepbaan (%)Reguliere baan: contract voor bepaalde tijd (%)Reguliere baan: contract voor onbepaalde tijd (%)
2017* 24,015,249,311,5
201021,111,545,222,2
* voorlopige cijfers

Toename nieuwe en beëindigde banen vanaf 2014

Tussen 2010 en 2013 nam zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers af. Vanaf 2014 nam het aantal nieuwe en beëindigde werknemersbanen weer toe, waarbij er meer banen bijkwamen dan verdwenen. In 2017 bedroeg het aantal nieuwe banen van werknemers 3,3 miljoen. Op het laagste punt in 2013 was dit 2,5 miljoen. Van de nieuwe banen in 2016 werd 38 procent in hetzelfde jaar weer beëindigd.

Nieuwe en beëindigde banen van werknemers
Banen van werknemersNieuwe banen van werknemers (mln)Beëindigde banen van werknemers (mln)
20102,8392,634
20112,7922,808
20122,5272,647
20132,4522,556
20142,5842,577
20152,8322,761
2016*3,0522,961
2017*3,289
* voorlopige cijfers

Minder nieuwe banen in de gezondheids- en welzijnszorg

Van de nieuwe banen in 2017 werd 34 procent gevonden in de verhuur en overige zakelijke dienstverlening, 16 procent in de handel en 11 procent in de gezondheids- en welzijnszorg. Tussen 2010 en 2017 is het aandeel nieuwe banen van de gezondheids- en welzijnszorg gedaald en het aandeel van de verhuur en overige zakelijke dienstverlening toegenomen. Het aantal nieuwe banen in de gezondheids- en welzijnszorg, het openbaar bestuur, de overige dienstverlening en de financiële dienstverlening nam tussen 2010 en 2017 af met respectievelijk 27 duizend, 13 duizend, 9 duizend en 6 duizend banen.

Nieuwe banen
 2017* (x 1 000)2010 (x 1 000)
Verhuur en overige
zakelijke diensten
1117858
Handel526431
Gezondheids- en welzijnszorg353381
Horeca298215
Specialistische zakelijke diensten175169
Industrie136118
Onderwijs116103
Vervoer en opslag10192
Informatie en communicatie8560
Bouwnijverheid7371
Landbouw, bosbouw en visserij6568
Cultuur, sport en recreatie6563
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
5367
Overige dienstverlening4453
Financiële dienstverlening4045
Verhuur en handel
van onroerend goed
1720
* voorlopige cijfers

Relatief hoge baandynamiek in zakelijke diensten, horeca en landbouw

Wanneer het aantal nieuwe banen in een bedrijfstak wordt afgezet tegen het totaal aantal banen in de bedrijfstak, geeft dit inzicht in de baandynamiek per bedrijfstak. Het aandeel nieuwe banen in de verhuur en overige zakelijke diensten (waaronder de uitzendbureaus), de horeca en de landbouw was in 2017 het hoogst. Het aandeel lag tussen 34 procent en 49 procent van het totaal aantal banen in deze bedrijfstakken. In deze branches starten én stoppen jaarlijks relatief veel banen. Bij de overheid en in de financiële dienstverlening is het percentage nieuwe banen relatief laag. In deze bedrijfstakken is de baandynamiek lager.

In de gezondheids- en welzijnszorg, het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening is het aandeel nieuwe banen op het totaal aantal banen per bedrijfstak tussen 2010 en 2017 het sterkst afgenomen. In de bouw, horeca en handel is het aandeel nieuwe banen in deze periode het sterkst toegenomen.

Percentage nieuwe banen in bedrijfstak
 2017* (% van banen werknemers)2010 (% van banen werknemers)
Totaal28,426,0
Verhuur en overige
zakelijke diensten
49,147,6
Horeca41,938,8
Landbouw, bosbouw en visserij34,034,1
Cultuur, sport en recreatie31,330,4
Handel28,025,0
Specialistische zakelijke diensten26,525,0
Overige dienstverlening25,125,9
Informatie en communicatie25,121,0
Vervoer en opslag21,319,4
Gezondheids- en welzijnszorg21,022,7
Verhuur en handel van
onroerend goed
20,621,5
Bouwnijverheid19,315,6
Onderwijs17,816,0
Industrie15,613,1
Financiële dienstverlening12,814,3
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
9,611,2
* voorlopige cijfers