Arbeidsdeelname op recordhoogte

bouwvakkers leggen de fundering van een gebouw
© Hollandse Hoogte
Ruim vier jaar nadat de arbeidsparticipatie op een dieptepunt was beland, is het percentage werkenden in het derde kwartaal van 2018 voor het eerst weer iets hoger dan op het hoogste punt bij het begin van de crisis. Begin 2009 was de arbeidsdeelname 68,3 procent, in november was deze 68,4 procent. De toename van het aantal werkenden in de afgelopen vijf jaar was het grootst bij voltijders en bij deeltijdwerkers met de meeste gewerkte uren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Werkzame beroepsbevolking, 3e kwartaal
 Voltijd (x 1 000)Deeltijd (x 1 000)
200344203389
200846253775
201342594022
201845414294

Het aantal voltijders nam tijdens de crisis af, maar steeg in de afgelopen vijf jaar weer. Het aantal deeltijders neemt al sinds 2003 structureel toe. Het aantal deeltijdwerkers groeide vooral door degenen met de meeste uren, van 20 tot 35 uur per week. Deze stijging is het sterkst bij de groep die 28 tot 35 uur per week werkt. In het derde kwartaal van 2003 waren het ruim 0,9 miljoen werkenden, in dezelfde periode in 2018 waren dat er bijna 1,5 miljoen. Het aantal deeltijders dat minder dan 20 uur per week werkt bleef ongeveer gelijk ten opzichte van 2003.

Deeltijdwerkenden naar arbeidsduur, 3e kwartaal
 Minder dan 12 uur per week12 tot 20 uur per week20 tot 28 uur per week28 tot 35 uur per week
201889967412711449
201394967011971206
200883574911011089
2003824683948934

Ook toename bij mannen die 28 tot 35 uur werken

Van de 1,5 miljoen werkenden die 28 tot 35 uur per week werken, is ongeveer twee derde vrouw en één derde man. Het aantal vrouwen dat 28 tot 35 uur per week werkt is sinds 2003 in alle leeftijdsgroepen sterk gestegen, behalve onder jongeren. Bij mannen is er vooral een sterke stijging in het aantal werkenden van 28 tot 35 uur bij de 25- tot 35-jarigen en de 55-plussers.

Deeltijdwerkenden, 28 tot 35 uur, 3e kwartaal
 2018 (x 1 000)2003 (x 1 000)
Mannen
15 tot 25 6957
25 tot 35 10557
35 tot 45 9194
45 tot 55 9272
55 tot 65 11049
65 tot 75 155
Vrouwen
15 tot 25 8089
25 tot 35 238167
35 tot 45 230166
45 tot 55 256140
55 tot 65 15738
65 tot 75 61