Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:vervoerscapaciteit
8 resultaten voor keyword:vervoerscapaciteit

Meer goederen vervoerd door binnenvaart in 2014, omzet blijft achter

Het goederen vervoer over de Nederlandse binnenwateren is in 2014 met 3 procent gestegen. De omzetten nemen toe, maar zijn nog niet op het niveau van vóór de crisis.

Artikelen

Nieuwsbrief verkeersprestaties, december 2014

Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over afgelegde afstanden door motorvoertuigen (verkeersprestaties). Dit document geefteen overzicht van de CBS StatLinetabellen met de verkeersprestatiecijfers...

Artikelen

Meer capaciteit en stabiele goederenstromen in binnenvaart

In de periode 2008-2012 vervoerde de binnenvaart jaarlijks min of meer vergelijkbare hoeveelheden goederen. Toch neemt de capaciteit van de vloot toe, hierdoor ontstaat overcapaciteit.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Goederenvervoer 1999

Transport en mobiliteit vervullen nog immer een prominente rol in de huidige, zich in snel tempo veranderende wereld. Mede daardoor ontstaat een groeiende behoefte aan informatie over de...

Publicaties