Goederenvervoer 1999

Transport en mobiliteit vervullen nog immer een prominente rol in de huidige, zich in snel tempo veranderende wereld. Mede daardoor ontstaat een groeiende behoefte aan informatie over de achtergronden van deze veranderingen. In de wereld van het goederenvervoer is dat net zo. Om een goed beeld te krijgen van het goederenvervoer is de behoefte aan in breder verband geplaatste informatie en aan geïntegreerd cijfermateriaal steeds nijpender. Het CBS wil hierin voorzien door middel van deze publicatie Goederenvervoer 1999. Deze uitgave vormt daarmee niet alleen een vervanging voor de opgeheven publicaties Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, Statistiek van de Zeevaart en de Statistiek van het Binnenlands goederenvervoer. De publicatie Goederenvervoer 1999 is vooral ook bedoeld om aan geïnteresseerden in het vervoer een handvat te bieden, een handvat dat hopelijk antwoord biedt op veel voor komende vragen.