Nieuwsbrief verkeersprestaties, december 2014

Het CBS publiceert jaarlijks cijfers over afgelegde afstanden door motorvoertuigen (verkeersprestaties). Dit document geeft
een overzicht van de CBS StatLinetabellen met de verkeersprestatiecijfers (1990–2013), alsook de bijbehorende onderzoeksbeschrijvingen. Met behulp van dubbelklikken op de titel kunnen direct de tabellen over verkeersprestaties van motorvoertuigen worden opgeroepen.