Goederenvervoer naar vervoerwijze, productgroep, land van laden of lossen en regio in Nederland

Het CBS beschikt over een maatwerktabel over het goederenvervoer in 2006. De gegevens over brutogewicht, brutoplusgewicht, aantal ritten, aantal containers en laadvermogen zijn opgesplitst naar onder andere vervoerwijze, land van laden of lossen, verschijningsvorm, productgroep (NSTR-indeling) en regio in Nederland (COROP).

Deze tabel is op aanvraag beschikbaar.