Binnenvaartschepen met Nederlandse vlag, 2008-2018

Deze maatwerktabel geeft het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar soort schip en naar laadvermogen. De cijfers gaan over de periode 2008 tot en met 2018.
De schepen zijn ingedeeld volgens de Eurostat definities.