Lengte wegennet groeit gestaag

De lengte van het Nederlandse wegennet is in 2004 met bijna 850 kilometer toegenomen tot ruim 134 duizend kilometer. Dat is ruim drie maal de wereld rond. Het zijn vooral de nieuwe straten in nieuwbouwwijken die voor deze groei zorgen. Het vaarwegennet is in 2005 bijna 6 200 kilometer lang.

Toename vooral in Randstad

De lengte van het Nederlandse wegennet groeide in vier jaar tijd met 2,9 procent. Deze groei vond vooral plaats in gemeenten waar veel gebouwd wordt. In de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs groeide het wegennet in de periode 2001 tot 2005 zelfs met meer dan 20 procent. In een aantal grote gemeenten zoals Haarlemmermeer, Almere en Amersfoort lag de groei op 10 procent of meer. Voor de gemeente Haarlemmermeer betekent dit een toename van ruim 100 kilometer in vier jaar tijd.

Toename weglengte per gemeente, 2001-2005

Toename weglengte per gemeente, 2001-2005

Kleine toename van netwerk rijkswegen

Met name de nieuwe straten in nieuwbouwwijken dragen bij aan de groei van het wegennet. Het netwerk van rijkswegen breidde zich in 2004 met 10 kilometer nauwelijks uit tot bijna 3 270 kilometer aan hoofdrijbanen. In 2004 zijn delen van de A30 (bij Ede) en de N11 (Alphen aan den Rijn - Bodegraven) opengesteld. De weglengte van de wegen beheerd door de provincies nam zelfs met bijna 60 kilometer af tot 7 740 kilometer, omdat het beheer van bijna al deze wegen is overgegaan van provincie naar gemeente.

Vaarwegennet naar karakter, 2005

Vaarwegennet naar karakter, 2005

Vaarwegennet

Het vaarwegennet heeft in 2005 een totale lengte van bijna 6 200 kilometer. Van de vaarwegen is ruwweg een kwart voornamelijk geschikt voor recreatievaart. Eveneens een kwart is geschikt voor vaartuigen met een laadvermogen tot 1 000 ton. De helft van de vaarwegen is geschikt voor vaartuigen met een laadvermogen van meer dan 1 000 ton zoals duwstellen en grote rijnschepen.

Vaarwegennet naar laadvermogen, 2005

Vaarwegennet naar laadvermogen, 2005

Joost Bakker