Zoekresultaten

182 resultaten voor keyword:vervoer
182 resultaten voor keyword:vervoer

Pagina 1 van 8

Artikelen
Artikelen

Meer personenauto's, minder vrachtvoertuigen

Het aantal personenauto’s is in 15 jaar fors gestegen: van ruim 6,3 miljoen in 2000 naar bijna 8 miljoen in 2015, een stijging van 25 procent.

Artikelen

Verplaatsingen in Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2015

Maatwerktabellen over verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2014-2015.

Cijfers

Big data onderzoek naar laadpalen en vervoersstromen

hoe in Amsterdam big data worden ingezet voor onderzoek naar laadpalen en vervoersstromen

Artikelen

Nieuwe stappen gezet met big data voor verkeer- en vervoersstatistiek

Kun je nieuwe databronnen als verkeerslussen in snelwegen, GPS-data en camerabeelden combineren met informatie uit vragenlijsten? En vervolgens schatten hoe het vrachtverkeer zich over de Nederlandse...

Artikelen

Drie op de tien bedrijfsbestelauto’s gebruikt in bouw

Van alle bestelauto's die in 2014 op naam van bedrijven stonden, stond bijna 30 procent op naam van bouwbedrijven.

Artikelen

Verdieping van de zeevaartstatistieken: transshipment

Verdieping van de zeevaartstatistieken: nieuwe visualisatie transshipment containerstromen.

Overig

Verkeersdoden naar leeftijd en wijze van deelname

Verkeersdoden naar wijze van deelname

Cijfers

Woonwerkverplaatsingen in Nederland in 2014-2015

Woonwerkverplaatsingen in Nederland naar vervoerwijze en afstandsklasse in 2014-2015

Cijfers

Sector vervoer en opslag:aantallen en percentages regio

Sector vervoer en opslag: aantallen en percentages naar regio en onderwijsniveau, 2017.

Cijfers

Nederlandse vrachtauto’s vervoeren meer in 2018

Nederlandse vrachtwagens vervoerden in 2018 in totaal 680 miljoen ton goederen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2017. Zowel het binnenlands vervoer als het internationaal vervoer vanuit en naar...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 43

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens.

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 17

Het Bulletin van deze week bevat: Conjunctuurgegevens

Artikelen

Careers of doctorate holders in the Netherlands, 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed in 2014 onderzoek naar gepromoveerden in Nederland. Dit Gepromoveerdenonderzoek maakt onderdeel uit van een internationaal project dat geïnitieerd is...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Uitgaven van gemeenten stijgen in 2006 tot 43,5 miljard euro

De uitgaven van gemeenten in 2006 worden begroot op 43,5 miljard euro. Dit is een toename van 1,2 miljard (2,8 procent) ten opzichte van 2005. De grootste toename is zichtbaar op het beleidsterrein...

Artikelen
Artikelen

Breda drukste station met bijna 14 duizend goederentreinen

Op een doorsnee dag rijden 37 goederentreinen door Breda. Hiermee is Breda de stad met de meeste doorkomsten van goederentreinen. Een derde van de goederentreinen in Nederland rijdt over de...

Artikelen
Artikelen

Wegtransport profiteert van toegenomen bouwactiviteit

Het bouwtransport over de weg profiteert de laatste jaren van de toegenomen huizen- en wegenbouw. In 2018 nam het wegtransport door Nederlandse vrachtauto’s met 2,1 procent toe. Het vervoer over de...

Artikelen