Omzetgroei transport zwakt af

© Nikki van Toorn (CBS)
De transportsector heeft in het derde kwartaal van 2019 1,7 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar geleden. De omzettoename zwakte de laatste drie kwartalen wel af. In de dienstverlening voor het vervoer over land steeg de omzet het meest ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van recente kwartaalcijfers.

Van de verschillende vervoersmodaliteiten (over de weg, over het water en door de lucht) liet het vervoer over de weg de grootste omzettoename zien. In het bus-, tram- en metrovervoer was de omzettoename met 7,1 procent het grootst. In de grootste bedrijfstak, het goederenwegvervoer, steeg de omzet met 4,6 procent. In het vervoer over water daalde de omzet. Zowel in de zeevaart (-2,5 procent) als de binnenvaart (-10,3 procent) werd er minder omgezet dan een jaar geleden. De binnenvaart had te maken met normale waterstanden, waardoor de vrachtprijzen daalden en er geen laagwatertoeslag meer werd toegekend, zoals een jaar eerder het geval was.

Omzetontwikkeling transportsector 3e kwartaal 2019
modaliteitverandering (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Transportsector1,7
Vervoer over land4,6
Vervoer door de lucht2,6
Post en koeriers1,3
Opslag, dienstverlening 0,6
Vervoer over water-5,1

Parkeerbedrijven zien omzet toenemen

In de dienstverlening voor het vervoer over land steeg de omzet met 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. In deze branche zitten onder andere de parkeer- en de stallingsbedrijven. De dienstverlening voor de luchtvaart zag de omzet met 6,2 procent toenemen. Het aantal passagiers dat gebruikmaakte van de luchthavens steeg met 1,3 procent, terwijl het aantal vluchten licht daalde. De omzet van de expediteurs was voor het eerst in bijna drie jaar lager dan een jaar eerder. De koeriers boekten in vergelijking met de 14,1 procent omzettoename van vorig jaar, nu een bescheiden omzettoename van 2,3 procent.

Omzetontwikkeling transportsector 3e kwartaal 2019
deelsectorverandering (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Dienstverlening vervoer0,6
Dienstverlening vervoer over land7,2
Dienstverlening vervoer door de lucht6,2
Dienstverlening vervoer over water4,1
Opslag1,8
Laden, lossen en overslag0,2
Expediteurs-1,1

Post en koeriersbedrijven verwachten meer omzet in het vierde kwartaal

29 procent van de totale transportsector verwacht dat de omzet zal stijgen in het vierde kwartaal van 2019, in vergelijking met het derde kwartaal. Bij de post- en koeriersdiensten verwacht 77 procent van de bedrijven meer omzet, vanwege de feestmaand. Circa 80 procent van de bedrijven verwacht dat de personeelssterkte stabiel blijft en ruim 12 procent verwacht met meer mensen aan het werk te zijn.
Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2019 gedaald naar 12,5 duizend, in het tweede kwartaal waren het er 13,6 duizend. Er zijn in het derde kwartaal 57 faillissementen uitgesproken, in de afgelopen twee jaar is dit aantal redelijk stabiel gebleven.