Vijfde jaar op rij met toename bestelauto’s

© CBS / Nikki van Toorn
Het aantal bestelauto’s is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Begin 2020 telde Nederland bijna 940 duizend bestelauto’s, het hoogste aantal ooit. Er waren 2,7 procent bestelauto’s meer dan een jaar eerder en 15 procent meer dan in 2015. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over bestelauto’s, waarvoor data over voertuigen, bedrijven en kilometers zijn gecombineerd.

Bestelauto's op 1 januari
Jaaraantal bestelauto's (x 1 000)
2015815,0
2016828,4
2017852,6
2018883,4
2019914,8
2020939,8

De meeste bestelauto’s zijn eigendom van bedrijven. Begin 2019 stond 91 procent van alle bestelauto’s op naam van een bedrijf (inclusief eenmanszaken). Vergeleken met 2015 is in alle bedrijfstakken een stijging van het aantal bestelauto’s te zien. Het aantal bestelauto’s van particulieren nam af van 94,5 duizend in 2015 tot 82,9 duizend op 1 januari 2019.

Bestelauto's particulieren en top 6 bedrijfstakken, 1 januari
Eigendom2019* (x 1 000)2015 (x 1 000)
Particulier82,8694,45
Bouwnijverheid255,85217,07
Groot- en detailhandel,
reparatie van auto's
174,07157,41
Verhuur van roerend
goederen en overige
zakelijke dienstverlening
77,5471,58
Industrie68,8860,40
Landbouw, bosbouw en visserij52,3644,78
Advisering, onderzoek
en overige specialistische
zakelijke dienstverlening
44,0836,74
* voorlopige cijfers

Meeste bestelauto’s in de bouw

De bouw had begin 2019 met bijna 256 duizend de meeste bedrijfsbestelauto’s in bezit, dit is 31 procent van alle bedrijfsbestelauto’s. Ze zijn met name eigendom van bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw, elektrobedrijven, loodgieters, schilders en glaszetters. Tussen 2015 en 2019 steeg het aantal bestelauto’s van bouwbedrijven met 18 procent, van 217,1 duizend bestelauto’s begin 2015 tot 255,8 duizend begin 2019.
Na de bouw is de groot- en detailhandel de bedrijfstak met de meeste bestelauto’s. 21 procent van de bedrijfsbestelauto’s staat op naam van bedrijven in deze bedrijfstak. Hier steeg het aantal bestelauto’s tussen 2015 en 2019 met 11 procent van 157,4 duizend bestelauto’s tot 174,1 duizend.

Meeste kilometers door bestelauto’s in vervoer en opslag

Een bestelauto reed in 2018 gemiddeld 18,1 duizend kilometer. Bestelauto’s in vervoer en opslag legden veruit de meeste kilometers af. In 2018 reden deze bedrijven gemiddeld 30,7 duizend kilometer per bestelauto. Bouwbedrijven legden 18,4 duizend kilometer af per bestelauto en de groot- en detailhandel 17,8 duizend kilometer. Particulieren reden in 2018 met 11,7 duizend kilometer het minst met hun bestelauto.

Gemiddeld aantal kilometers per bestelauto, 2018*
eigendomkilometer (x 1 000)
Vervoer en opslag30,66
Specialistische zakelijke diensten20,49
Industrie19,94
Informatie en communicatie19,87
Verhuur en overige zakelijke diensten19,54
Alle economische activiteiten18,70
Overige dienstverlening18,52
Bouwnijverheid18,39
Financiële dienstverlening18,34
Waterbedrijven en afvalbeheer17,86
Handel17,84
Delfstoffenwinning17,79
Energievoorziening17,74
Onderwijs17,00
Cultuur, sport en recreatie16,42
Verhuur en handel van onroerend goed15,71
Gezondheids- en welzijnszorg15,65
Horeca15,17
Landbouw, bosbouw en visserij13,69
Openbaar bestuur en overheidsdiensten12,23
Particulieren11,69
* voorlopige cijfers