Omzet luchtvaart bijna 14 procent lager in eerste kwartaal

© Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers
De omzet in de transportsector daalde in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de luchtvaart en de dienstverlening voor de luchtvaart nam de omzet af door de coronapandemie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omzetontwikkeling transportsector
JaarKwartaalVerandering (% verandering t.o.v. jaar eerder)
20161e kwartaal0,8
20162e kwartaal-0,7
20163e kwartaal-1,8
20164e kwartaal0,1
20171e kwartaal4,5
20172e kwartaal4,5
20173e kwartaal4,7
20174e kwartaal4,7
20181e kwartaal3,5
20182e kwartaal4,7
20183e kwartaal6,0
20184e kwartaal6,3
20191e kwartaal4,6
20192e kwartaal3,7
20193e kwartaal1,7
20194e kwartaal-0,4
2020*1e kwartaal-1,5
*voorlopig cijfer

De omzet in de luchtvaart lag in het eerste kwartaal bijna 14 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar. Dit is de sterkste daling van de omzet sinds de economische crisis van 2009. De grootste oorzaak van deze omzetdaling waren de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. In Nederland werden de maatregelen vanaf half maart van kracht. De luchtvaartsector had hier al in een vroeger stadium mee te maken, omdat er minder gevlogen werd op landen en regio’s waar de epidemie eerder toegeslagen had.

Omzetontwikkeling luchtvaart
jaarkwartaalverandering (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20161e kwartaal1,7
20162e kwartaal-3,2
20163e kwartaal-3,3
20164e kwartaal-3,7
20171e kwartaal3,6
20172e kwartaal5,3
20173e kwartaal1,2
20174e kwartaal5,5
20181e kwartaal5,3
20182e kwartaal4,4
20183e kwartaal4,5
20184e kwartaal6,1
20191e kwartaal0,3
20192e kwartaal1,6
20193e kwartaal2,6
20194e kwartaal0,7
20*1e kwartaal-13,8
*voorlopig cijfer

Omzetverlies dienstverlening voor de luchtvaart

Niet alleen in de luchtvaart, maar ook op de luchthavens was de impact van de coronapandemie te merken in het eerste kwartaal van 2020. De omzet in de dienstverlening voor de luchtvaart (waartoe ook de luchthavens behoren) lag bijna 11 procent lager. In de maand maart waren er 65 procent minder passagiers dan een jaar eerder. Het sterkst daalde het aantal passagiers van en naar Azië, waar de pandemie ontstond. Ruim voor half maart waren er al minder passagiers met dit continent als herkomst of bestemming.

Ontwikkeling omzet dienstverlening luchtvaart en aantal passagiers op luchthavens
jaar  Dienstverlening luchtvaart (% verandering t.o.v. een jaar eerder)passagiers (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20171e kwartaal2,09,0
20172e kwartaal2,310,7
20173e kwartaal2,16,8
20174e kwartaal-1,37,4
20181e kwartaal-1,68,2
20182e kwartaal6,44,0
20183e kwartaal5,92,6
20184e kwartaal8,04,1
20191e kwartaal5,41,9
20192e kwartaal9,02,7
20193e kwartaal6,31,3
20194e kwartaal6,42,0
2020*1e kwartaal-10,7-20,3
*voorlopig cijfer
 

Spoorwegen en taxivervoerders zien omzet teruglopen

Bij de spoorwegen en de taxibedrijven nam de omzet af met respectievelijk 6 en 4 procent. Door de intelligente lockdown vanaf half maart, waarin werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en niet-noodzakelijke reizen te vermijden, werden er minder reizigers vervoerd.

Omzetontwikkeling spoorvervoer en taxi's
JaarKwartaalSpoorwegen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Taxi's (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20171e kwartaa3,9-1,8
20172e kwartaal0,92,3
20173e kwartaal3,84,1
20174e kwartaal5,93,5
20181e kwartaa0,26,1
20182e kwartaal5,85,4
20183e kwartaal6,35,9
20184e kwartaal3,66,6
20191e kwartaa7,62,1
20192e kwartaal5,55,1
20193e kwartaal4,45,2
20194e kwartaal6,74,6
2020*1e kwartaal-5,7-3,8
*voorlopig cijfer
 

Sombere verwachtingen in de transportsector

De transportsector heeft over het algemeen geen hoge verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2020. Meer dan 72 procent van de bedrijven verwacht dat de omzet gaat teruglopen. Bij de post en koeriers verwacht 62 procent van de bedrijven juist meer omzet te behalen. Twee derde van de transportbedrijven denkt in het tweede kwartaal met minder personeel te werken, waaronder ook de post en koeriers. Slechts 2 procent verwacht meer personeel in dienst te hebben.
Het ondernemersvertrouwen in de transportsector is gedaald van 1,6 in het eerste kwartaal naar -50,1 aan het begin van het tweede kwartaal van 2020. Dit is, op de horeca na, de somberste bedrijfstak in het tweede kwartaal.