Auteur: Chris de Blois

De goederenstromen tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne

Over deze publicatie

Voor de inval van Rusland in Oekraïne bestond er een aanzienlijke goederenstroom tussen Nederland en Rusland, respectievelijk Oekraïne. Vooral vanuit Rusland kwam een aanzienlijke stroom goederen richting Nederland, voor een belangrijk deel bestaande uit fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardolieproducten, steenkool en aardgas. De belangrijkste stroom vanuit Oekraïne naar Nederland betreft landbouwproducten. Ook op de totale stroom aan fossiele brandstoffen, respectievelijk landbouwproducten die in Nederland aankomt, is het aandeel van deze stromen aanmerkelijk.